Romsilva acţionează pentru un management forestier responsabil

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi Asociaţia WWF Programul Dunăre – Carpaţi România au semnat un nou protocol de colaborare care are ca obiectiv sprijinul reciproc în scopul promovării unui management forestier responsabil.

La întâlnirea comună care a avut loc la sediul Regiei au participat Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Romsilva, Radu Vlad, coordonator proiecte regionale păduri şi Radu Nicolae Melu, manager naţional departament păduri din cadrul WWF Programul Dunăre – Carpaţi România şi profesionişti  din cadrul Regiei.

Protocolul de Colaborare stabileşte termenii cooperării celor două părţi semnatare în cadrul proiectelor derulate de WWF-DCP în vederea susţinerii unui management forestier responsabil pentru o dezvoltare durabilă în ecoregiunea Dunaăre Carpaţi.

Colaborarea va consta în desfăşurarea unor activităţi comune specifice care vizează:

  • identificarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare şi managementul adecvat al acestora;
  • creşterea capacităţii instituţionale privind gestionarea siturilor mondiale ale patrimoniului natural UNESCO;
  • creşterea capacităţii factorilor interesaţi pentru a facilita o implicare proactivă şi constructivă a acestora în procesul de certificare a pădurilor;
  • evaluarea riscului privind tăierile fără drept şi măsuri de atenuare a acestora;
  • dezvoltarea unei metodologii pentru evaluarea eficienţei sistemelor de pază a pădurilor şi de control al recoltării ilegale de material lemnos;
  • organizarea de seminarii de instruire şi audituri interne pentru a facilita implementarea unitară a prevederilor standardului naţional pentru management forestier pentru România.

“Acest nou protocol de colaborare semnat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi Asociaţia WWF Programul Dunăre – Carpaţi România consolidează colaborarea pe care organizaţiile noastre au început-o în urmă cu zece ani şi cred că este dovada faptului că o organizaţie neguvernamentală de mediu, responsabilă şi voluntară, consideră Regia un partener serios şi preocupat de gestionarea durabilă a pădurilor proprietate publică a statului din România. Acesta este cel de-al zecelea protocol de colaborare semnat cu WWF România. Îmi exprim, pe această cale, disponibilitatea de a colabora cu toate organizaţiile de mediu pentru informarea corectă a opiniei publice cu privire la managementul şi gospodărirea sustenabilă a pădurilor din România. O comunicare comună corectă şi mai aplicată va duce la o educaţie a populaţiei pentru a înţelege complexitatea activităţii de gospodărire a pădurilor”, a precizat  Gheorghe Mihăilescu, director general al Romsilva.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va asigura echipei de specialişti din cadrul WWF-DCP sprijinul logistic pentru desfăşurarea activităţilor din teren, va pune la dispoziţie date disponibile necesare îndeplinirii obiectivelor protocolului şi va contribui cu specialiştii proprii la derularea acţiunilor din planul de activităţi agreat pentru implementarea cu succes a acestui Protocol.

Protocolul de Colaborare poate fi consultat integral pe site-ul www.rosilva.ro, la secţiunea Parteneriate.