Termenul limită pentru acordarea rentei viagere este 2 septembrie 2019

APIA informează că rentierii agricoli se mai pot prezenta doar până la data de 2 septembrie 2019 pentru a obține viza aferentă anului 2018. Vizarea carnetelor se poate face la oricare centrul județean APIA sau în București, personal sau prin mandatar.

Cei care trebuie să își reînnoiască viza au nevoie de următoarele documente în original: carnetul de rentier agricol, actul de identitate, decizia de la comisia medicală sau decizia de pensionare pentru solicitații pensionați pe caz de boală sau pentru limita de vârstă, procura notarială pentru mandatar sau tutore, contractul sau contractele de arendă, extrasul de cont pe numele rentierului agricol și declarația pentru obținerea vizei anuale.

Plata rentei viagere agricole se face într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a următorului an în care aceasta e datorată. Plata se face prin virament bancar sau mandat poștal. În anumite situații, în care persoanele eligibile nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după termenul de 30 noiembrie.