Vânzarea terenurilor românești către cetățenii străini a fost interzisă!

Vânzarea terenurilor românești către cetățenii străini a fost interzisă, în urma adoptării de către Camera Deputaților a unui proiect de lege ce vizează acest subiect. Proiectul a fost adoptat cu 205 voturi pentru, 96 împotrivă și 8 abțineri.

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Principala prevedere a acestui proiect este stabilirea interdicției pentru cetățenii străini care doresc să cumpere terenuri în România.