A fost postat în transparență proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rase

MADR a postat în transparență decizională un proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2024. Proiectul de act normativ vizează susţinerea crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru anul 2024, în vederea creșterii numărului de animale de reproducție deținute și sporirea numărului de produși valorificați de la acestea.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis este de 1.000.000 lei şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024, iar suma alocată schemei de ajutor de minimis este de 2000 lei/scroafă/an. Suma totală a schemelor de ajutor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente. Cererile de înscriere în Program se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2024, inclusiv.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis pot fi crescătorii de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv: 

                a) producătorii agricoli PFA, II și IF,

                b) producătorii agricoli societăţi agricole, 

                c) producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;

b) să deţină scroafe din rasele Bazna și /sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în BND;

c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 39 din Norma sanitar-veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022; 

d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 produși/an/scroafă, la o greutate de minim 8 kg/cap;

e) să identifice și să înregistreze produșii prevăzuţi la lit. d), potrivit Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;

f) să mențină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program până la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv.

Cererile de plată şi documentele justificative se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până cel târziu la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv. 

Proiectul poate fi consultat accesând următorul link: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8845-proiect-hg-sustinere-crescatori-porci-bazna-mangalita.html