A fost publicat în transparență decizională proiectul de act normativ prin care se aprobă normele metodologice de aplicare a Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

MADR a publicat în transparență decizonală Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Prezentul proiect vizează amendarea cadrului juridic în domeniul risipei alimentare prin introducerea caracterului obligatoriu pentru toți operatorii din sectorul agroalimentar de a întreprinde măsuri de prevenire a risipei alimentare în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate, la nivel european şi internațional, de către România.

Proiectul de act normativ are în vedere următoarele aspecte:

– sporirea gradului de conștientizare și responsabilizare a operatorilor economici asupra necesității de a se implica în lupta împotriva risipei alimentare;
– creșterea cantității de alimente ce fac obiectul donării;
– elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea și reducerea risipei alimentare;
– asigurarea unei gestionări și monitorizări eficiente a măsurilor de prevenire și reducere a risipei alimentare, prin crearea Platformei naționale pentru prevenirea şi reducerea risipei alimentare.

Odată cu intrarea în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Legii 217/2016, operatorii economici vor avea următoarele obligații:

– să implementeze cel puțin două măsuri/ acțiuni de prevenire a risipei alimentare, înainte de a dispune neutralizarea deșeurilor alimentare generate;
– să încarce, până la data de 31 martie pentru perioada cuprinsă în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în Platforma națională pentru prevenirea și reducerea risipei alimentare, planurile anuale de diminuare a risipei alimentare;
– să încarce, până la data de 31 martie pentru perioada cuprinsă în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în Platforma națională pentru prevenirea și reducerea risipei alimentare, rapoartele anuale privind cantitatea alimentelor care au făcut obiectul transferului cu titlu gratuit, atât agenții economici recunoscuți ca receptori, cât și agenții economici donatori.

Proiectul de HG poate fi consultat la următorul link: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8996-proiect-hg-aprobare-norme-metodologice-legea-nr-217-15-05-2024.html