Buletin de avertizare pentru protecţia culturilor pomicole împotriva bolilor şi dăunătorilor!

În data de 19 mai Autoritatea Naţională Fitosanitară prin Direcţia Fitosanitară- Oficiul Fitosanitar Bistriţa-Năsăud a emis un buletin de avertizare pentru protecţia culturilor pomicole împotriva bolilor şi dăunătorilor.

La  MĂR – se vor aplica două  tratamente pentru combaterea rapănului, făinarii, moniliozei, bolilor de scoarţă, viermelui merelor ( G1 ), paduchelui lânos, acarieni, afide, insecte defoliatoare şi minatoare astfel:

 • Tratamentul I –perioda 20-24 mai 2020(când fructul are diametrul de 1 cm – aluna);
 • Tratamentul II – la interval de 9 – 14 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza următoarele amestecuri de produse de protecţie:

1.SCORE 250 EC – 0,01% sau TOPSIN 500 SC – 0,07% sau  SYSTHANE FORTE – 0,02%  + FASTER 10 CE– 0,03% sau CORAGEN – 100-175ml/ha;

2.MICROTHIOL SPECIAL – 0,3% sau CHORUS 50 0,45 – 0,75kg/ha  +  DECIS 25 WG – 0,003% sau FASTAC 10 EC – 0,02%;

3.CHORUS 50 0,45 – 0,75kg/ha  sau  MERPAN 50 WP – 0,25%  + KARATE ZEON – 0,015% sau CALYPSO 480 SC – 0,02%;

4.CAPTAN 80 WDG  – 0,15% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau WINNER M 80 – 0,2% sau VONDOZEB – 0,2% + SULFOMAT 80 PU – 0,3% sau MICROTHIOL SPECIAL – 0,3% + KARATE ZEON – 0,015%;

La  PĂR – se vor aplica două tratamente pentru combaterea fumaginei, rapănului, moniliozei, septoriozei, pătării brune, focului bacterian, purecelui melifer, viermelui perelor ( G1 ), acarienilor, afidelor, insectelor defoliatoare şi minatoare, păduchelui lânos astfel :

 • Tratamentul I – perioda 20-24 mai 2020(când fructul are diametrul de 1 cm – aluna);
 • Ttratamentul II – la interval de 9 – 14 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza următoarele amestecuri de produse :

1. SYSTHANE FORTE – 0,02% sau MERPAN 50 WP – 0,25%  + MOSPILAN 20 SP – 0,02%  sau KARATE ZEON – 0,015%;

2. DITHANE M 45 – 0,2% sau CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau WINNER M 80 – 0,2% + KARATE ZEON – 0,015% sau MOSPILAN 20 SP – 0,02% sau FASTAC 10 EC – 0,02%;

În plantaţiile de MĂR şi PĂR unde este semnalat atac al focului bacterian al rozaceelor ( Erwinia amylovora) se vor utiliza următoarele produse: CHAMP 77 WG – 0,2% sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,04%  + TOPAS 100 EC – 0,02% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06% + DECIS 25 WG – 0,003%  sau FASTAC 10 EC – 0,02%.

În plantaţiile pomicole unde se constată atac de acarieni peste pragul economic de dăunare ( 3 – 5 acarieni pe frunzuliţă sau 5 – 10 acarieni pe inflorescenţă ) se va folosi unul din produsele ENVIDOR 240 SC- 0,04% sau NISSORUN 10 WP – 0,03%  sau SANMITE 20 WP 0,05% – 0,075% alături de produsele recomandate în reţetele de tratament.

La PRUN – se vor aplica două tratamente pentru combaterea moniliozei, ciuruirii frunzelor, pătării roşii a frunzelor, acarienilor, afidelor, insecte defoliatoare, viermelui prunelor ( G1 ), viespei sâmburilor astfel :

 • Tratamentul I – periaoda 20-24 mai 2020 (când fructul este de mărimea unui bob de mazăre);
 • Tratamentul II – la 8 – 15 zile de la efectuarea tratamentului anterior.

Se vor utiliza următoarele amestecuri de pesticide :

1.CAPTAN 80 WDG  – 0,15% sau DITHANE NEOTEC 75 WG – 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau VONDOZEB 75 DG – 0,2% +  DECIS 25 WG – 0,003% sau FASTAC 10 EC – 0,01%;

2.TOPSIN 70 WDG – 0,07% + KARATE ZEON – 0,015% sau DECIS 25 WG – 0,003%.

La CIREŞ – se voar aplica două tratamente pentru combaterea acarienilor, afidelor, insecte defoliatoare şi minatoare, musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ), antracnozei, moniliozei şi ciuruirii frunzelor astfel :

 • Tratamentul I – la intrarea în pârgă a soiului Ramon Oliva ( tratamentul nu se va aplica la soiurile cu o coacere timpurie şi semitimpurie ( Timpurii de Mai, Ramon Oliva, Scorospelka etc. ) ;
 • Tratamentul II – la 8 – 10 zile de la efectuarea tratamentului anterior ( se aplică la soiurile cuo  coacere târzie  şi foarte târzie în situaţia unei densităţi mari de Rhagoletic cerasi ) şi se vor folosi următoarele amestecuri de pesticide :

1.FOLICUR SOLO 250 EW – 0,1% sau SYSTHANE FORTE – 0,02% sau SCORE 250 EC – 0,015% + CALYPSO 480 CS – 0,02% sau LASER 240 SC – 0,06% sau DECIS 25 WG – 0,003%;

2.TOPSIN 70 WDG – 0,07%  sau CHORUS 50 0,45 – 0,75kg/ha  + KARATE ZEON – 0,015% sau DECIS 25WG – 0,003%.

3.TELDOR 500 SC – 0,08% sau  CHORUS 50 0,45 – 0,75kg/ha  + LASER 240 SC – 0,06%  sau FASTAC 10 EC – 0,01% sau VANTEX 60 CS – 0,007%.

La PIERSIC şi CAIS  – se va aplica 1 tratament  (căderea coşuleţelor – fruct cât aluna) pentru combaterea moniliozei, başicării frunzelor, ciuruirii, făinării, moliei vărgate, acarienilor, afidelor cu unul din următoarele amestecuri de pesticide:

1.CHORUS 50 0,45 – 0,75kg/ha  sau TOPSIN 70 WDG – 0,07%  +  FASTAC 10 EC – 0,02% sau DECIS 25 WG – 0,003% sau CALYPSO 480 SC – 0,02%.

2.TOPSIN 70 WDG – 0,07%  sau CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2%  +  KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE –  0,06% CALYPSO 480 SC – 0,02% sau FASTAC 10 EC – 0,01% sau DECIS 25 WG – 0,003% .

În plantaţiile pomicole unde se constată atac de acarieni peste pragul economic de dăunare ( 3 – 5 acarieni pe frunzuliţă sau 5 – 10 acarieni pe inflorescenţă ) se va folosi unul din produsele ENVIDOR 240 SC- 0,04% sau NISSORUN 10 WP – 0,03%  sau SANMITE 20 WP 0,05% – 0,075% alături de produsele recomandate în reţetele de tratament.

1.FOLICUR SOLO 250 EW – 0,1% sau SYSTHANE FORTE – 0,02% sau SCORE 250 EC – 0,015% + CALYPSO 480 CS – 0,02% sau LASER 240 SC – 0,06% sau DECIS 25 WG – 0,003% ;

2.TOPSIN 70 WDG – 0,07%  sau CHORUS 50 0,45 – 0,75kg/ha  + KARATE ZEON – 0,015% sau DECIS 25WG – 0,003%.

3. TELDOR 500 SC – 0,08% sau  CHORUS 50 0,45 – 0,75kg/ha  + LASER 240 SC – 0,06%  sau FASTAC 10 EC – 0,01% sau VANTEX 60 CS – 0,007%.

Recomandări importante :

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului îinconjurător !

 • Produsele se solubilizează separat, se omogenizează şi apoi se pulverizează.
 • Resturile de soluţii sau apă rezultată în urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă în apropierea apelor de suprafaţă, şanţuri etc.
 • Este interzis păşunatul  sau folosirea ierbii în hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.
 • Executarea tratamentului se realizează pe timp liniştit fără vânt. Nu aplicați tratamentul dacă viteza vântului este mai mare de 4-5 m /s.
 • Citiţi cu atenţie eticheta produsului pe care îl folosiţi!
 • La realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea pesticidelor, fizică şi chimică.
 • Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .