Fasolea de grădină și cerințele față de factorii de mediu

Cultura fasolei, în general, şi a celei de gradină în special, se află sub influența unor factori de risc. Cei mai importanţi sunt: semănatul necores­punzător, seceta prelungită în timpul ră­săririi şi înfloririi, precipitaţiile prelungite în perioada de recoltare, atacul puternic al unor boli şi dăunători.

Temperatura minimă de germinaţie este în jur de 12°C, iar cea optimă, de 25°C; la această temperatură, germinarea durează 5-7 zile. Sub 8°C, seminţele se hidratează fără a germina, în schimb, la 15°C, toate seminţele viabile germi­nează în aproximativ zece zile. Creşterea plantelor este normală după 15°C şi este mereu îmbunătăţită odată cu creşterea temperaturii până la circa 25°C, dacă regimul de umiditate e corespunză­tor. În faza de creştere, plantele pot trece uşor peste scăderile lente de tempe­ratură de până la 2°C, dacă sunt călite la frig.

Înflorirea are loc începând cu 15° C şi se desfăşoară optim la 25°C. Tempera­turile diurne superioare nivelului de 30°C sunt defavorabile înfloririi şi fecundării. Efectul temperaturilor prea ridicate este accentuat de lipsa apei. Formarea păstăilor are loc la tem­peraturi optime de 20-25°C, dar începe la 15°C. Par­curgerea întregii perioade de vegetaţie necesită o sumă a gradelor active de tem­peratură între 1.800 şi 2.200°C, în funcţie de perioada de vegetaţie a varietăților.

Cerințele fasolei pentru apă nu sunt foarte mari. Germi­narea se produce în bune condiţii dacă umiditatea din sol este suficientă, având în vedere că seminţele absorb o cantitate de apă echivalentă cu puţin peste greu­tatea lor. Până la înflorit se apreciază că există o oarecare rezistenţă a plantei la secetă, iar un exces de apă are urmări nefavorabile, deter­minând o creştere vegetativă prea puter­nică. Cele mai mari cerinţe faţă de apă sunt la: înflorit, legarea păstăilor şi formarea boabelor. Lipsa apei din sol determină scăderea drastică a producţiei: florile cad, păstăile rămân mici, sunt veştede şi se reduce perioada ma­turării tehnologice.

Fasolea îşi manifestă pretenţiile faţă de lumină prin durata de iluminare şi intensitatea luminii. Sunt varietăţi de zi scurtă, neutre şi de zi lungă. Din punct de vedere al intensităţii luminii, fasolea nu manifestă cerinţe foarte mari, putând fi cultivată asociat sau intercalată cu alte specii.