Comisia Europeană a publicat lista potențialelor scheme ecologice

Comisia a publicat o listă cu potențiale practici agricole privind schemele ecologice pe care le-ar putea sprijini în viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC). Această listă își propune să contribuie la dezvoltarea privind reforma PAC și rolul acesteia în atingerea obictivelor Pactului Verde.

În cadrul reformei PAC aflate în prezent în negocieri între Parlamentul European, Consiliu și Comisie, schemele ecologice sunt un nou instrument menit să recompenseze fermierii care aleg să facă un pas mai departe în ceea ce privește îngrijirea mediului și adaptarea la schimbările climatice. Viitoarea PAC vă juca un rol crucial în gestionarea tranziției către un sistem alimentar durabil și în sprijinirea fermierilor europeni. Ecosistemele vor contribui în mod semnificativ la această tranziție și la obiectivele Green Deal.

Planurile strategice ale PAC vor pune în practică condiţionalităţi sporite, eco-scheme, servicii de consiliere agricolă, precum și măsuri și investiții agro-ecologice și climatice pentru a aborda obiectivele Pactului Verde, în special cele care decurg din Strategia „De la Fermă la Furculiță” și Strategia pentru biodiversitate pentru 2030, dar și pentru a îndeplini obiectivele specifice climatice și de mediu ale PAC.

Pentru a fi susținute de eco-scheme, practicile agricole ar trebui:

  • să acopere activitățile legate de climă, mediu, bunăstarea animalelor și rezistență la antimicrobiene;
  • să fie definite pe baza nevoilor și priorităților identificate la nivel național / regional în planurile strategice ale PAC;
  • să depășească cerințele și obligațiile stabilite de condiționalitate;
  • să contribuie la atingerea obiectivelor Pactului Verde al UE

Lista potențialelor practici agricole include:

  • practicile de agricultură ecologică, agroecologia, cum ar fi rotația culturilor cu leguminoase sau sistemul de creștere a animalelor folosind ierburi de talie redusă;
  • gestionarea corectă a carbonului prin agricultura conservativă sau utilizarea pe scară largă a pajiștilor permanente;
  • agricultura de precizie prin reduce inputurilor sau utilizarea aditivilor furajeri pentru a reduce emisiile provenite din fermentația enterică;
  • practicile de creștere în favoarea bunăstării animalelor și / sau reducerea nevoilor pentru substanțele antimicrobiene.

Sursa:https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-list-potential-eco-schemes-2021-jan-14_en