Completări aduse actelor normative ce vizează ajutoarele de minimis în sectorul vegetal

În ședința Guvernului din data de 7 mai 2020, a fost adoptată o Hotărâre care completează HG nr. 248/2020, respectiv HG nr.108/2019 din domeniul ajutoarelor de minimis în sectorul agricol.

Completarea celor două acte normative se impune pentru derularea în bune condiții a programelor în ceea ce privește comunicarea dintre beneficiari și reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, prin mijloace de transmitere la distanță, precum și efectuarea cu operativitate a verificărilor în teren.

În acest sens, măsurile aprobate vizează rezolvarea cu celeritate a solicitărilor beneficiarilor și efectuarea verificărilor într-un termen cât mai scurt de la notificarea acestora.

Prin actul normativ aprobat astăzi schema de ajutor de minimis la tomate se completează astfel:

  • comunicarea către beneficiari a sumelor rămase sau potențial de încasat se va realiza telefonic, prin fax sau în format electronic, prin e-mail, pentru solicitanții care depun cererea și documentele prin aceleași mijloace de comunicare;
  • în județele în care există peste 500 de cereri înregistrate în Registrul unic, responsabilii DAJ vor efectua cel puțin una dintre cele două verificări ale culturii, la începutul rodirii sau la evaluarea producției.   

Totodată, prin actul normativ aprobat astăzi schema de minimis pentru susţinerea producţiei de usturoi se completează astfel:

  • beneficiarii programului vor transmite la DAJ cererea de înscriere în program și documentele necesare accesării ajutorului de minimis prin fax sau în format electronic prin e-mail, iar comunicarea de către reprezentanții DAJ a sumelor rămase sau potențial de încasat, se va realiza telefonic, prin fax sau în format electronic, prin e-mail.

Facem precizarea că aceste modificări aprobate în Ședința de Guvern din data de 7 mai 2020 nu au impact financiar.