CONCURS “25 DE KG DE SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU RUMAGĂTOARE

”Regulamentul concursului intitulat CONCURS “25 DE KG DE SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU RUMAGĂTOARE”, organizat pe pagina de Facebook a ROMVAC COMPANY S.A.

Reguli de înscriere la concursul Romvac CONCURS “25 DE KG DE SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU RUMAGĂTOARE”1. Dă Like si Share public pe pagina ta, postării cu concursul de pe pagina https://www.facebook.com/Romvac/.2. Numește două blocuri de lins Nutrifarm, în secțiunea de comentarii a postării.

Desemnarea câștigătorului Sâmbătă, 19 octombrie 2020, va fi desemnat câștigătorul concursului prin extragere aleatorie pe site-ul www.random.org.

Se va acorda 1 premiu constând în blocuri de lins: MILK LINKING BLOCK * 5 KG – 1 BUC., MOLASSES LICKING BLOCK * 5 KG – 1 BUC., SALT LICKING BLOCK * 5 KG – 1 BUC., ULTRA LICKING BLOCK * 5 KG – 1 BUC., VITAMIN LICKING BLOCK * 5 KG – 1 BUC.

Revendicarea premiului se face în maxim 48 de ore de la anunțarea câștigătorului. Depășirea acestui termen duce la anularea automată a premiului.Concursul se desfășoară în perioada 16 – 18 decembrie 2020.Pentru desemnarea câștigătorului, se vor lua în calcul numai participanții care au îndeplinit toate condițiile impuse în concurs.

Regulamentul concursului intitulat CONCURS “25 DE KG DE SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU RUMAGĂTOARE”, desfășurat pe pagina de Facebook a ROMVAC COMPANY S.A.Respectarea regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toţi participanţii.

Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile din prezentul regulament.Regulamentul este adus la cunoştinţa participanţilor/publicului pe pagina de Facebook oficială a ROMVAC COMPANY S.A..Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

I. ORGANIZATOR

Art.1 Organizatorul concursului cu premii CONCURS “25 DE KG DE SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU RUMAGĂTOARE”, denumit în continuare Concursul, este ROMVAC COMPANY S.A. denumită în continuare ROMVAC sau Organizator, cu sediul social în Oraşul Voluntari, Şos. Centurii, nr. 7, Judeţul Ilfov, cod poştal 077190, având J23/754/2001 şi CUI RO 482384.

II. DURATA CONCURSULUI/LOCUL DESFĂŞURĂRII

Art. 2 Concursul cu premii CONCURS “25 DE KG DE SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU RUMAGĂTOARE”, se desfăşoară în perioada 16 – 18 decembrie 2020 şi va fi anunţat pe pagina oficială de Facebook a organizatorului https://www.facebook.com/Romvac/.

Art.3 Concursul cu premii oferite de către ROMVAC COMPANY S.A. se desfăşoară începând cu data de 16 decembrie 2020 , pe pagina oficială de Facebook a organizatorului, https://www.facebook.com/Romvac/.

III. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Art. 4 Concursul este deschis tuturor persoanelor interesate, care îndeplinesc condițiile de participare potrivit Regulilor de înscriere la concursul CONCURS “25 DE KG DE SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU RUMAGĂTOARE”.

Art. 5 Începând cu data de 16 decembrie 2020 , pe pagina oficială de Facebook a organizatorului – ROMVAC COMPANY S.A. https://www.facebook.com/Romvac/, persoanele interesate de acest concurs sunt invitate să dea Like postării cu concursul, să distribuie postul cu concursul CONCURS “25 DE KG DE SUPLIMENTE ALIMENTARE PENTRU RUMAGĂTOARE” pe pagina personală de Facebook a participantului și să numească, într-un comentariu la post-ul concursului, două blocuri de lins Nutrifarm.

IV. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A ACESTORA

Art. 6 În urma organizării concursului se va acorda 1 premiu, astfel:MILK LINKING BLOCK * 5 KG – 1 BUC., MOLASSES LICKING BLOCK * 5 KG – 1 BUC., SALT LICKING BLOCK * 5 KG – 1 BUC., ULTRA LICKING BLOCK * 5 KG – 1 BUC., VITAMIN LICKING BLOCK * 5 KG – 1 BUC.

Art. 7 Câştigătorii concursului vor fi desemnați în data de 19 decembrie 2020 , prin extragere aleatorie pe site-ul www.random.org.

Art. 8 Câştigătorii concursului vor fi anunțați în data de 19 decembrie, pe pagina oficială de Facebook a organizatorului – ROMVAC COMPANY S.A. https://www.facebook.com/Romvac/.

Art. 9 Premiile nu pot fi convertite în bani, în nicio situaţie.

Art.10 Numele câştigătorilor vor fi anunţate şi pe pagina oficială de Facebook a organizatorului https://www.facebook.com/Romvac/.

V. DREPTUL DE PARTICIPARE

Art.11 Concursul le este deschis tuturor participanţilor persoane fizice, rezidente în România, cu excepţia angajaţilor ROMVAC COMPANY S.A., precum şi a membrilor familiilor acestora, până la gradul IV inclusiv.

VI. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Art.12 Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal şi în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ,respectiv:

* dreptul de acces la datele cu caracter personal, prelucrate de către organizator;

* dreptul la rectificarea datelor personale;

*dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat); *dreptul la restricţionarea prelucrării în cazurile prevăzute de lege;

*dreptul la portabilitatea datelor constând în dreptul persoanei vizate de a primi datele cu caracter personal, într-un format accesibil, care poate fi cu uşurinţă citit;

*dreptul la opoziţie constând în dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării, din motive personale;

*dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv prin crearea de profiluri.

Art. 13 Organizatorul va avea obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la concurs şi de a le asigura securitatea, astfel încât acestea să nu fie transmise terţilor.

Art. 14 Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de către organizator strict în scopul organizării concursului şi acordării premiilor.

Art. 15 Faptul că de prezentul regulament, inclusiv, de conţinutul drepturilor privind protecţia datelor cu caracter personal, participanţii au luat la cunoştinţă, poate fi dovedit prin înscrisuri în formă fizică (hârtie) sau electronică, oricare modalitate de transmitere a prezentului regulament având o valoare juridică egală.

VII. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Art.16 Regulamentul concursului este disponibil pe pagina oficială de Facebook a organizatorului https://www.facebook.com/Romvac/.

Art.17 Prezentul regulament se poate modifica după aducerea la cunoştinţa participanţilor a respectivei modificări şi intră în vigoare la data publicării sale pe pagina de Facebook.

Regulament întocmit în data de 16 decembrie la sediul ROMVAC COMPANY S.A..