Conferința de închidere a proiectului „Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare”

  Aurel Simion, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a participat la Conferința de închidere a proiectului „Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare”- Cod SIPOCA/SMIS2014+: 589/126983.

  Conferința de închidereorganizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de beneficiar al proiectului, are rolul de a informa toți actorii implicați în lanțul agroalimentar cu privire la rezultatele obținute, precum și de a prezenta impactul și beneficiile acestora pentru instituții și pentru cetățeni.

  În cadrul proiectului au fost elaborate analize și studii menite să contribuie la elaborarea unor propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 și cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030.

  Caracterul inovator al proiectului a fost dat de dezvoltarea unui Sistem informatic integrat de management și monitorizare (SIIMM) în domeniul agroalimentar, implementat cu scopul de a contribui la asigurarea trasabilității și integrității produselor agroalimentare.

   Detalii despre proiect:

  Titlul proiectului: Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare”- Cod SIPOCA/SMIS2014+: 589/126983

  Obiectivul proiectului este de a întări capacitatea MADR de a elabora propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar bazate pe dovezi, de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și de a implementa unele măsuri de simplificare pentru cetățeni.

  Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 51 luni, începând cu 13.09.2019 până la 29.12.2023 și a avut o valoare totală eligibilă de 27.989.984,07 lei, din care:

  • valoare eligibilă nerambursabilă (asistență financiară nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă) în sumă de 23.507.069,83 lei
  • cofinanțarea eligibilă a beneficiarului MADR în sumă de 4.482.914,24 lei.

  Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe link-ul https://www.madr.ro/proiecte-cu-finantare-nerambursabila/proiect-poca-transabilitate.html și pe pagina de Facebook a proiectului.