Controlul stării de fertilitate a solurilor esenţială pentru recolte bogate şi de calitate!

Pentru condiţiile de producţie un interes mărit prezintă cunoaşterea stării actuale de fertilitate. Controlul se realizează de laboratoarele de specialitate, de laboratoare care funcţionează în cadrul unităţilor horticole sau chiar de fermier cu trusa agrochimică de teren pe care trebuie să o aibă în dotare fiecare agricultor. Controlul stării de fertilitate cu trusa agrochimică este o metodă rapidă, uşor de parcurs utilizând instrucţiunile și se bazează în principal pe reacţii colorimetrice. Trusa permite determinarea în teren, a pH-ului, precum şi a formelor solubile de N, P, K. Recoltarea se face după metodologia specifică testării chimică a solului, determinările se fac pe probe proaspete (cu umiditatea de câmp), iar interpretarea se face cu ajutorul unor scale colorimetrice. Rezultatele sunt calitative, dar satisfăcătoare pentru determinarea rapidă a stării de fertilitate.

Cartarea agrochimică este o succesiune de operaţii, realizate în teren, laborator şi birou, prin care se determină şi se interpretează indicii fertilităţii solurilor, în condiţiile standardizate de abordare, pentru deciziile de fertilizare în scopul realizării producţiilor scontate şi ameliorarea stării de fertilitate. Când se efectuează cartarea agrochimică a unui teritoriu, rezultatele analizelor de sol pentru pH, humus, fosfor, potasiu potenţial asimilabil se înscriu fiecare pe o hartă a teritoriului cartat, iar după indicii de fertilitate, suprafeţele se colorează diferit după cum terenul este slab, mijlociu sau bine aprovizionat în elementul respectiv.

Analizele de sol corelate cu analizele de plantă au următoarele obiective principale: permit alegerea de către specialist a deciziilor corecte în ceea ce privește fertilizarea corectă a plantelor, oferă informaţiile corecte privitoare la evoluţia stării de fertilitate a unui sol, fertilitate care poate să crească în cazul practicării unor tehnologii corecte, dar se poate diminua în cazul când din sol planta extrage elementele nutritive fără ca tehnologul să restituie cantităţile consumate de aceasta și nu în ultimul rând elaborarea planurilor de fertilizare ţinând cont de indicii agrochimici ai solului din cartograma sintetică rezultată în urma cartării agrochimice a terenului.