Creșterea numărului de produse tradiționale atestate, una dintre temele de discuție ale întâlnirii de lucru de la MADR

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurare a organizat o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanții conducerii Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale, cât și președinții filialelor acestei organizații cu reprezentativitate la nivel național, ai Asociației Bio România, precum și reprezentanți ai Agenției Naționale a Zonei Montane, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ai Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și  ai Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Turism – București.

Scopul acestei întâlniri a fost identificarea și stabilirea unui plan de acțiuni care să contribuie la susținerea și promovarea produselor agroalimentare românești înregistrate pe scheme de calitate naționale, precum și la dezvoltarea acestei nișe de produse.

Nechita-Adrian OROS, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a participat la această întâlnire alături de Aurel Simion, secretarul de stat – coordonator al Direcției Generale Politici în Industrie Alimentară și Comerț și al Agenției Naționale pentru Zona Montană.

În cadrul întâlnirii de lucru, s-a discutat despre analiza modalităților de a îmbunătăți colaborarea interinstituțională dintre autoritățile responsabile cu implementarea legislației naționale privind atestarea produselor tradiționale, cu scopul creșterii numărului de produse tradiționale atestate de MADR și cultivarea încrederii consumatorilor în calitatea acestor produse.

O altă temă aflată pe ordinea de zi a vizat organizarea de târguri de profil, destinate produselor atestate/recunoscute de MADR distinct față de spațiul alocat produselor convenționale. De asemenea, au fost dezbătute subiecte ce privesc elaborarea de noi scheme de calitate voluntare, precum și posibilitățile de finanțare din fonduri europene a produselor agricole și alimentare înregistrate pe scheme de calitate. Totodată, s-a discutat și despre promovarea produselor de calitate agroalimentare românești în cadrul agroturismului.

Ministrul Adrian Oros a apreciat drept benefică întâlnirea cu reprezentanții producătorilor de produse tradiționale pe care îi consideră parteneri în dezvoltarea politicilor din domeniu agroalimentar și în elaborarea viitorului Plan Național Strategic.