Fonduri europene pentru exploataţiile pomicole

cotidianul agricol, pomicultura

Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul submăsurii 4.1a este creşterea competitivităţii exploataţiilor pomicole prin dotarea cu utilaje şi echipamente, înfiinţarea, modernizarea şi extinderea unităţilor de procesare, înfiinţarea de plantaţii pomicole, reconversia plantaţiilor existente şi creşterea suprafeţelor ocupate de pepinierele pomicole.

Obiectivele acestei submăsuri sunt:

 • Creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole;
 • Creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel de fermă şi a comercializării directe a produselor obţinute;
 • Dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare;
 • Eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermeişi prin reducerea consumului de energie.

Beneficiarii submăsurii 4.1a sunt:

 • Fermierii, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;
 • Grupurile de producători şi cooperative, constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare (prezentată în secţiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Sprijinul nerambursabil se va acorda fermelor mici, medii dar şi pentru obţinerea de material de înmulţire şi material de plantare fructiferdupă cum urmează:

Ferme mici:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:

 • 100.000 euro pentru achiziţii simple;
 • 300.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.);
 • 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul  exploataţiei agricole* (producţie, procesare, comercializare).

Ferme medii:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:

 • 200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 • 600,000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.);
 • 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole* (producţie, procesare, comercializare).

Obţinerea de material de înmulţire şi material de plantare fructifer.

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:

 • 600.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare).

 Ferme mari:

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:

 • 250.000 euro pentru investiţiile care presupun achiziţii simple;
 • 750.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare,reconversie);
 • 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole* (producţie, procesare, comercializare).

Forme asociative:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi:

 • 350.000 euro pentru investiţiile care presupun achiziţii simple;
 • 600.000 euro pentru obţinere material de înmulţire şi material de plantare fructifer;
 • 750.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare,reconversie;
 • 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole* (producţie, procesare, comercializare).