MADR oferă sprijin financiar pentru depozitarea privată a lactatelor!

Guvernul a adoptat o hotărâre privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privata a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi.

Potrivit actului de hotârăre, se acordă ajutor financiar solicitanților care respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/1238 și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

Valoarea totală a ajutorului financiar pentru depozitarea privata, stabilit în avans, este:

a) în limita sumei de 15.866,86 lei echivalentul a 3.271,99 euro, pentru ajutorul prevăzut la art.1 alin.(1) lit.a);

b) în limita sumei de 1.834,15 lei echivalentul a 378,23 euro, pentru ajutorul prevăzut la art.1 alin.(1) lit.b);

c) în limita sumei de 47.018,96 lei echivalentul a 9.696,03 euro, pentru ajutorul prevăzut la art.1 alin.(1) lit.c);

Cantitatea minimă eligibilă pentru acordarea ajutorului este de:

a) 10 tone per cerere, pentruajutorul financiar prevăzut la art.1 alin.(1) lit.b) și c);

b) 0,5 tone per cerere, pentruajutorul financiar prevăzut la art.1 alin.(1) lit.a).

Cererile vizează produse care au fost deja depozitate

Valoarea ajutoarelor pentru depozitarea privata:

a) lapte praf degresat: 5,11 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,13 euro/tonă/zi de depozitare contractuală;

b) unt: 9,83 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,43 euro/tonă/zi de depozitare contractuală;

c) brânzeturi:15,57 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,40 euro/tonă/zi de depozitare contractuală.