Revizuirea retroactivă a evaluărilor de mediu dezechilibrează piața lemnului din România

Comunitatea Forestierilor – Fordaq atrage atenția asupra impactului grav al HG nr 236/2023, care introduce blocaje administrative noi în cadrul sectorului păduri-industrii bazate pe lemn. Hotărârea de Guvern intră în efectivitate astăzi, 20 decembrie 2023.

HG nr. 236/2023 aprobă metodologia de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice, o reglementare ce obligă la revizuirea retroactivă a evaluării de mediu pentru toate amenajamentele silvice care nu au parcurs procedura „lungă” de evaluare adecvată de mediu. Este un act normativ cu efect retroactiv, care reia conținutul a două ordine de ministru suspendate de instanțele de contencios administrativ. Reluarea conținutului unor acte normative anulate într-un nou act normativ este o practică abuzivă, interzisă expres de Legea Contenciosului Administrativ.

Impactul intrării în efectivitate al HG 236/2023 a fost analizat în cadrul lucrărilor Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Bioeconomiei, desfășurat în 12 decembrie la București.

Astfel, reprezentantul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, dl Adrian Băban, a arătat că la nivelul Regiei vor intra în revizuire 107 amenajamente silvice din cele 320 de amenajamente la nivel național existente pentru proprietatea publică a statului, estimându-se ca efect reducerea volumului exploatat în 2024 cu 1 milion de mc.

Efectul va fi simetric și în cealaltă jumătate a fondului forestier, proprietate privată, impactul la nivel național fiind de reducere semnificativă a volumului recoltat, ca urmare a acestor blocaje administrative. La nivel local, în unele județe, cum este Bacău, recoltarea a peste 50% din resursa de lemn ar putea fi blocată.

Pe fond, problema evaluării de mediu a amenajamentelor silvice este o restanță a României în aplicarea directivelor europene, notificată prin procedura de infringement pe domeniul pădurilor din 2020. O problemă la care România nu a găsit soluțiile potrivite, deși există multe modele funcționale și eficiente în diferite țări europene.

În 2021, sub presiunea Comisiei Europene, România a încercat să adreseze problema prin ordinele de ministru 1945, 1946 și 1947, care obligau la o revizuire retroactivă a evaluărilor de mediu pentru amenajamente silvice legal aprobate, care au parcurs procedura legală de evaluare de mediu în urmă cu 3 sau 5 sau chiar 9 ani, în momentul aprobării lor. Cele 3 ordine au fost suspendate de către instanța de contencios administrativ. Argumentele atacării celor 3 ordine în contencios administrativ au fost expuse în documente de poziție comune ale asociațiilor profesionale ale proprietarilor de păduri, administrației silvice și industriei lemnului. Pentru mai multe detalii: Poziția sectorului lemnului față de proiectul de Ordin de Ministru privind evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice

În loc să găsească soluții aplicabile pe modele europene, Ministerul Mediului a promovat HG 236/2023, care a preluat conținutul ordinelor suspendate de instanța de contencios administrativ, cu evaluarea de impact expusă mai sus. Prevederea din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ: “în ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu același conținut ca și cel suspendat de către instanță, acesta este suspendat de drept”.

Pe fond, problema este dată de faptul că procedura de evaluare de mediu a amenajamentelor durează foarte mult – minim 6-8 luni de zile, dar adesea durează și 1-2 ani. Este o procedură redundantă cu cea de elaborare a amenajamentele silvice care sunt întocmite conform normelor tehnice, de firme de proiectare autorizate de Minister, și preiau conținutul planurilor de management ale ariilor protejate. Evaluarea de mediu și elaborarea amenajamentelor silvice putea fi unificată și simplificată ca procedură – așa cum se întâmplă în foarte multe țări europene.

De asemenea, prin Legea 347 din 10 noiembrie 2023 s-a reglementat intrarea în vigoare a amenajamentelor silvice doar după publicarea în Monitorul Oficial.

Este o lege inaplicabilă (amenajamentele silvice sunt proiecte tehnice de 200-400 de pagini, inutil și practic imposibil de publicat în Monitorul Oficial). În cadrul Forumului Pădurilor, dl Dănuț Iacob, Director în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a arătat că 222 de amenajamente silvice sunt blocate în aplicare prin efectul acestei legi, o ordonanță de urgență de modificare a Legii 347/2023 urmând a fi promovată. O inflație legislativă inaplicabilă și bulversantă.

Efectul blocajelor administrative și al supra-reglementării din sectorul forestier este de scădere a producției în industriile bazate pe lemn: o scădere de 24% în industria de prelucrare primară a lemnului, exclusiv mobilă, și de 13% în industria mobilei pe primele 9 luni ale anului, conform ultimelor cifre disponibile privind evoluția producției industriale furnizate de INS.

În cadrul Forumului reprezentanții Asociației Industriei Lemnului – Prolemn și ai Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR) au subliniat cauza principală a scăderii producției industriale: prețurile mai mari cu 30-40% în România față de prețurile resursei de lemn din Europa.

Cătălin Tobescu, președintele AIL – Prolemn, a declarat: „Dificultățile de punere în piață pe segmentul micilor proprietăți, blocajele induse de evaluarea de mediu la amenajamente, faptul că RNP – Romsilva pune pe piață masă lemnoasă mult sub posibilitatea dată de amenajamentele silvice, neexecutarea sau executarea cu intensități foarte mici a lucrărilor de îngrijire a pădurii, cu toate conduc la o ofertă de masă lemnoasă redusă artificial, o balanță a lemnului dezechilibrată și prețuri exagerat de mari pentru resursa de lemn din România, cu afectarea competitivității industriei lemnului și scăderea producției industriale.

O sinteză integrală și înregistrarea debaterilor de la Forumul Pădurilor este disponibilă online aici: https://lemn.fordaq.com/news/Sinteza_lucr%C4%83rilor_Forumului_P%C4%83durilor_Industriei_85533.html

Comunitatea Forestierilor – Fordaq solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor revizuirea HG 236/2023, astfel încât actul normativ să nu se mai aplice retroactiv, iar procedura de evaluare de mediu să se deruleze în paralel cu procedura de elaborare a amenajamentelor silvice, cu preluarea condiționalităților de mediu, cu o justă și prealabilă despăgubire a proprietarilor de păduri pentru restricțiile impuse, conform recentelor decizii CEDO.