România a trecut de la o criză de mediu, la criza lemnului de foc și acum la un blocaj economic în sectorul forestier

Comunitatea Forestierilor – Fordaq România avertizează asupra amplificării  blocajelor  si nemulţumirilor din sectorul forestier, aşa cum arată scăderea volumului de masă lemnoasă contractat  pentru recoltare la  licitatiile  organizate  de Romsilva. O scădere  a volumului de masă lemnoasă recoltat va conduce la o criză majoră de resursă în a doua jumătate a anului 2019, cu efecte directe potentiale în  apariția unei noi crize de aprovizionare a populației cu lemn de foc și o contractare a activității în industria lemnului.

La  licitațiile  principale organizate de către RNP – Romsilva pentru producția anului 2019, procentul  mediu de adjudecare a masei lemnoase pe picior a fost de 45 %, față de 92 % la aceleași licitații, organizate anul trecut. Practic  singurele  județe cu procente mari de adjudecare sunt Neamț (99%)  și  Suceava (92%),  județe preponderent cu resursă de rășinoase și cu activități tradiționale de prelucrare  primară a lemnului, zone în care sunt localizați și mari procesatori de masă lemnoasă. Dacă excludem cele două județe din rezultatele licitațiilor, procentul național de adjudecare scade la 34%, cu peste 1,5 milioane mc mai puțin decât masa lemnoasă  adjudecată  pentru  productia  anului 2018. Sunt multe județe în care nu a fost adjudecat, de către agenții economici din sectorul de exploatare, nici macar 1 mc masă lemnoasă:  Bacău, Vrancea, Argeș, Buzău,  Galați,  Teleorman, Ialomita și multe altele, cu procente foarte mici de adjudecare.

Nr. 

crt.

Direcția 

silvică

Anul de

producție

Volum

oferit

Volum

adjudecat

Procent de

adjudecare

           
0 1 2 3 4 5
Rezultate, exclusiv Suceava  și  Neamt TOTAL 2018 2786311 2498416 90
2019 2868827 980469 34
+/-   82516 -1517947 -55
Rezultate,  inclusiv  Suceava  și Neamt TOTAL 2018 3431338 3139978 92
2019 3505250 1583826 45
+/-   73912 -1556152 -46

Suprareglementarea acuzată în ultimii ani de reprezentanții sectorului silvic, aplicarea unor măsurile artificiale și contraproductive, subfinanțarea sectorului forestier, abuzurile  controlului, denigrarea  permanentă a activităților din sectorul  forestier, au condus în timp la blocajul care se prefigurează.

“În sectorul forestier și în întreaga ramură a industriei lemnului, sub pretextul și prin exacerbarea problemei reale a tăierilor ilegale, s-a ajuns succesiv de la o problemă de mediu în anii 2013-2015, la o criză socială – criza lemnului de foc în anii 2016-2017 și în final, la destabilizarea pentru intreaga ramură  a economiei  forestiere în toamna anului 2018- o  criză economică. Decidenții politici au reacționat în această perioadă prin suprareglementare, pentru  combaterea  fenomenului tăierilor ilegale.  Rezultatul a  fost faptul că masa lemnoasă cu proveniență legală,  înregistrată în acte de punere în valoare întocmite de către  administrația silvică, cumpărată la licitație și legal exploatată pe  bază de autorizație, să fie declarată  fără proveniență și confiscată, pentru că un operator  a uitat  să dea  un click  într-un sistem  informațional.  Suprareglementarea  și  supracontrolul,  asemeni  unui medicament luat  în doze prea mari, au ajuns să îmbolnavească întregul  circuit  al  sectorului  forestier. Astfel a fost  îngreunată până  la blocaj recoltarea masei lemnoase de pe micile proprietăți forestiere (peste 800 000 mici proprietăți existente în mediul rural al României) și au  apărut blocaje ale licitatiilor, iar în final oferta redusă  a condus la o criză a aprovizionării  cu lemn de foc a populatiei” – au declarat reprezentanții Fordaq.

Criza lemnului de foc a condus la creșteri  generale ale prețurilor,  atât  pentru  populație, cât și pentru  industrie. Industria a încercat să se adapteze  folosind resursa  din import. De la exporturi de  aproximativ 2 milioane mc de cherestea și 400 000 mc buștean în 2013 s-a  ajuns în perioada 2017-2018  la  o  scădere a exporturilor de cherestea de molid, până la 0,7 milioane mc. Exporturile de buștean au  dispărut și s-a ajuns la importuri de aproape  3 milioane mc,  echivalent lemn rotund rășinoase în 2018! În final, costurile  economice ale perioadei 2013-2018 și prețurile  foarte mari ale resursei au condus la o pierdere a competitivității  industriei lemnului din România, care s-a  contractat puternic în a doua jumătate  a anului 2018. Denigrarea permanentă a activităților din domeniul forestier au condus și la o pierdere  accelerată a forței de muncă din sector, lucrătorii forestieri profesioniști găsind ușor locuri de muncă în Europa. Sectorul de exploatare a lemnului  este complet  dezorientat și decapitalizat, iar cea mai mare parte a agenților economici au dificultăți majore în reluarea ciclului economic.

O altă cauză a blocajelor este subfinanțarea cronică a sectorului  forestier!  În Programul  Național de Dezvoltare  Rurală domeniul  pădurilor  reprezintă sub 1%, deși  pădurile acoperă 30% din suprafața țării și se vorbește atât de mult despre importanța pădurilor, deși în multe  zone rurale, deindustrializate,  resursa  de lemn  este singura resursă pentru  dezvoltare rurală! Sectorul forestier suferă de lipsa  drumurilor  forestiere –  scosul- apropiatul masei lemnoase se face prin semitârâre pe distanțe lungi, înregistrând costuri de mediu mari,  sectorul suferă de lipsa tehnologiilor de exploatare  prietenoase cu mediu și de lipsa  compensațiilor  pentru  restricțiile impuse proprietarilor de păduri, cu  suprafețe incluse în arii  protejate.

În tot  acest  răstimp  dezbaterile  publice au  fost  deturnate  de temele false privind “dispariția  pădurilor”, cultivate  obsesiv . Falsitatea  temei  este cu atat  mai  evidentă cu cât datele  Inventarului Forestier  Național arată că starea  pădurilor României este  bună.  Perioada de tranziție  a ultimilor aproape 30 de ani a fost  parcursă fără pierderi  majore:

  • Suprafața  pădurilor a crescut.
  • Recoltăm aproximativ 60% din creșterea pădurilor.
  • Stocul de masă lemnoasă în paduri a crescut  în ultimii  30 de ani.

Pentru  evitarea unei  crize majore   în sectorul forestier in 2019 sunt necesare  măsuri  urgente  pentru:

  • Eliminarea  suprareglementării.
  • Deblocarea măsurilor  din PNDR 2014-2020  pentru  sectorul  forestier si  o alocare financiara  proprotionala   cu importanta    sectorului  in PNDR 2021-20127.
  • Eficientizarea controlului  pentru  diminuarea  in continuare  a taierilor  ilegale,  concomitent  cu  practici  unitare  si eliminarea abuzurilor  .

Pentru mai multe detalii despre sectorul forestier și industria lemnului accesați www.fordaq.ro sau ne puteți contacta pe e-mail la adresa catalin.tobescu@fordaq.ro și la tel. 0735.446.278