S-a votat legea care vine în sprijinul apicultorilor!

În Camera Deputaților, a fost votat ieri proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013, în scopul prevenirii comerțului cu miere și produse apicole falsificate.

Legea apiculturii prevede printre altele ca producătorii, procesatorii şi comercianţii să fie obligaţi să afişeze vizibil pe etichetă ţara de origine pentru mierea de albine și că apicultorii pot beneficia de sprijin financiar pentru înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea stupinelor prin accesarea măsurilor prevăzute în programele naţionale sau europene destinate acestui sector.

”Tot timpul am sprijinit producătorii locali și produsele românești. Astăzi am votat în Parlament legea apiculturii, o lege care protejează rasele locale și care vine în sprijinul apicultorilor români și a procesatorilor de miere și produse apicole. În continuare o sa fiu alături de fermierii, de producătorii români, îi voi susține  în forul legislativ pentru a deveni competitivi pe piața națională și europeană. Este o lege bună, care în primul rând protejează rasa autohtonă, Apis Melifera Carpatica, o lege care rupe dependența de a importa material genetic din afara României. De asemenea, prin etichetare sunt protejați apicultorii români, mierea românească poate fi identificată, la fel şi produsele apicole”, a subliniat deputatul PMP Ionuț Simionca.

Potrivit proiectului, activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică cu respectarea legislației în vigoare. Statul român, prin ministerele de resort, sprijină activitatea de creștere a albinelor, a creșterii numărului și producției familiilor de albine, a valorificării superioare a resurselor melifere, a produselor apicole, a conservării biodiversității și păstrarea fondului genetic apicol autohton.

Producătorii, procesatorii și comercianții sunt obligați să afișeze vizibil pe etichetă țara de origine pentru mierea de albine. Pentru amestecurile de miere provenite din comunitatea europeană și/sau țări terțe, producătorii, procesatorii și comercianții sunt obligați să afișeze vizibil pe etichetă țara sau țările de origine, după caz, prevede un amendament.

Totodată, este interzisă inscripționarea pe etichetă a sintagmei „Produs Românesc” dacă nu sunt respectate prevederile art. 2 din Legea nr. 168/2017.

Potrivit unui alt amendament, mierea este definită ca fiind „substanță naturală dulce produsă de albine „Apis mellifera” din nectarul plantelor sau din secrețiile secțiunilor vii ale plantelor sau din excrețiile, pe secțiunile vii ale plantelor, ale insectelor care se hrănesc prin sucțiune din plante și pe care albinele le colectează, le transformă, combinandu-le cu substanțe proprii specifice, le depozitează, le deshidratează, le adună și le lasă în faguri pentru a se macera și a se maturiza”.

Ameliorarea albinelor din România se realizează prin programul național de ameliorare cadru în baza căruia organizațiile și asociațiile acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” întocmesc programe proprii de ameliorare, înființează și mențin evidențe zootehnice și genealogice. Programul național de ameliorare are la bază ameliorarea rasei autohtone „Apis Mellifera Carpatica”, prin îmbunătățirea performanțelor acestei populații, în conformitate cu legislația națională și cu programul național cadru de ameliorare a albinelor, prevede un alt amendament.

În scopul protecției materialului biologic apicol autohton, introducerea de material biologic apicol pe teritoriul României va fi autorizată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof dr. G. K. Constantinescu” și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Pentru realizarea protecției materialului biologic apicol autohton, prin programele naționale de sprijinire și dezvoltarea apiculturii se vor finanța proiectele și măsurile în care se utilizează material genetic apicol autohton.

Conform unui alt amendament, „apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sunt obligați să comunice în scris autorităților administrației publice locale în a căror raza teritoriala se află locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum și adresa deținătorului de stupi, asigurând evidența acestora, dar și protecția familiilor de albine împotrivă tratamentelor fitosanitare. La amplasarea stupinelor în pastoral pe terenuri proprietate privată, apicultorul va solicita în scris aprobarea amplasării stupilor proprietarului său administratorului terenului anterior comunicării către autoritățile administrației publice locale”.

Medicii veterinari oficiali de la nivelul Direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București sunt obligați să efectueze supravegherea și controlul oficial al modului în care producătorii și procesatorii realizează procesarea mierii și să recolteze probe în vederea efectuării analizelor de laborator, în baza planului de control al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și în cazul reclamațiilor cu privire la neîncadrarea în parametrii de siguranță și de calitate ai acestor produse. În vederea realizării acestor activități, ANSVSA va asigura condițiile și dotarea cu laboratoare specifice inclusiv la nivel regional sau pentru fiecare direcție județeană.

Legea introduce multe categorii de contravenții, sancționate cu amenzi cuprinse între 100 și 400 de lei pentru nedeţinerea documentelor, amplasarea necorespunzătoare a panourilor de identificare, alte nerespectări similare ale legislației.

Vor fi aplicate amenzi de la 1.000 lei la 2000 lei în cazul vânzării materialului biologic apicol neautorizat, amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru introducerea pe teritoriul României de material biologic apicol fară autorizație, amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru producătorii, procesatorii și comercianții care comercializează cu bună știință miere de albine cu adaosuri de zaharuri exogene sau alte substanțe interzise, prin nerespectarea dispozițiilor prevăzute în lege și, după caz, suspendarea pe timp de 12 luni a documentului de autorizare/înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în conformitate cu legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare.