Simplificarea procedurilor birocratice prin implementarea digitalizării în cadrul MADR dim

Simplificarea procedurilor birocratice în vederea modernizării și digitalizării serviciilor publice reprezintă una dintre prioritățile actualei guvernări, motiv pentru care în cursul săptămânii trecute, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a avut loc o întâlnire în cadrul căreia a fost susținută prezentarea unui soft dezvoltat de specialiști IT, dedicat ”Circuitului electronic al documentelor”.

Principalul scop al prezentării a fost acela de a informa personalul MADR despre utilitatea și modul de funcționare al unui astfel de program, fiind evidențiate caracteristicile acestuia, modul de operare și date tehnice.

A fost propusă derularea unui proiect pilot în cadrul unei direcții din minister care să ofere posibilitatea familiarizării cu acest sistem, precum și adaptarea acestuia cu procedurile și nevoile specifice ale instituției.

În continuarea acestei activități, MADR va identifica modalitatea legală de a derula proiectul pilot propus în vederea atingerii obiectivelor de digitalizare, care sunt o necesitate a desfășurării activității în condiții de eficiență.

La această întâlnire au participat, alături de reprezentanții companiei de IT, secretarul general al MADR, Ionuț Cătălin Nica, secretarul general adjunct al MADR, Mircea Popa, reprezentanți cu funcții de conducere din cadrul tuturor compartimentelor din MADR, precum și directorii direcțiilor din cadrul instituției.

Prin implementarea principiilor digitale în activitatea curentă a MADR se dorește creșterea eficienței aplicării politicilor agricole, precum și transparentizarea proceselor de comunicare interne și externe în beneficiul fermierilor și al tuturor celor care interacționează cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după modelul existent în marea majoritate a instituțiilor similare din Uniunea Europeană.