A fost aprobat sprijinul pentru apicultori!

A fost aprobată o hotărâre privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar.

Astfel, prin prezentul act normativ se reglementează o excepție pentru anul 2020, în sensul prelungirii termenului de depunere a unor documente justificative în cadrul acțiunilor „Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral” și „Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață”, de la 1 august până la data de 1 septembrie 2020. Aceste documente vizează copia cărții de identitate a remorcii apicole și copia buletinului de analize fizico-chimice/reziduuri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată la inițiativa MADR, pentru a veni în sprijinul apicultorilor, în urma numeroaselor solicitări primite de la aceștia, care au evidențiat faptul că nu se pot incadra în termenul de 1 august 2020 pentru efectuarea analizelor fizico-chimice și/sau pentru reziduuri care să ateste calitatea mierii, precum și  pentru achiziționarea de mijloace de transport apicol fară autopropulsie – remorci și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, pe de o parte din cauza capacității reduse a laboratoarelor autorizate de a efectua respectivele analize, iar pe de alta parte din cauza măsurilor de prevenire a răspândirii pandemiei cu COVID 19 ce au afectat activitatea apicultorilor.

Reamintim că valoarea sprijinului financiar alocat pentru Programul Național Apicol în perioada 2020 – 2022 este de 150.628 mii lei, fiind distribuită astfel:

  • pentru anul 2020: 50.210 mii lei;
  • pentru anul 2021: 50.232 mii lei;
  • pentru anul 2022: 50.186 mii lei.