Actualizarea situației privind evoluția Pestei Porcine Africane

În acest moment pesta porcină africană (PPA) evoluează în 155 de localități din 29 de județe, cu un număr de 272 de focare (dintre care 4 focare în exploatații comerciale).

În alte 12 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți.

În intervalul 09 – 19.07.2020 au fost înregistrate 21 focare noi PPA: Județul Teleorman – un focar; Județul Dolj – 12 focare; Județul Maramureș – un focar; Județul Gorj – 2 focare; Judetul Timiș – 2 focare; Județul Brașov – un focar; Județul Alba – un focar; Județul Ialomița – un focar și au fost stinse 10 focare PPA: Județul Bihor – 5 focare; Județul Teleorman – un focar; Județul Dolj – un focar; Județul Ilfov – 2 focare; Județul Satu-Mare – un focar.

În anul 2020 judeţele în care au fost confirmate cele mai multe focare de PPA sunt: Dolj, Teleorman, Bihor, Prahova, Gorj, Vâlcea, Olt, Bacău, Iași, Vrancea.

De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost diagnosticate 3.741 cazuri la mistreți. În conformitate cu prevederile europene, cazurile la mistreți se sting după cel puțin 2 ani de la apariția lor.

În anul 2020 judetele în care au fost confirmate cele mai multe cazuri de pestă porcină africană sunt: Timiș, Vâlcea, Prahova, Satu-Mare, Iaşi, Maramureș, Sălaj, Buzău, Argeș, Bacău.

În acelaşi timp ANSVSA, acordă o atenţie deosebită zonelor/judeţelor în care au fost diagnosticate recent focare de PPA, cum este judeţul Timiș, judeţ în care s-a confirmat un număr foarte mare de cazuri la mistreţ şi judeţul Brașov, unde s-au confirmat recent focare de PPA, inclusiv la o fermă comercială.

Nerespectării restricţiilor impuse în zonele de protecţie şi/sau supraveghere (minimum 10 km în jurul focarului) şi a măsurilor de biosecuritate în exploataţiile noncomerciale, în conformitate cu prevederile prevazute de Directiva 60/2002, mai ales în ceea ce priveşte mişcarea animalelor.

Transportului ilegal de animale din zonele cu restricţii în zonele libere, fără respectarea prevederilor legale.

Apariţia unor focare succesive sau focare noi în aceaşi zonă unde au fost stinse recent alte focare, care din cauza restricţiilor impuse în zonele de protecţie şi supraveghere sunt blocate în ceea ce priveşte ieşirea porcinelor din exploataţie cu consecinţe economice grave, punând totodată în pericol şi bunăstarea porcinelor din aceste exploataţii.

Gestionarea optimă a Pestei Porcine Africane poate fi realizată numai prin cooperare autorităţilor competente cu proprietarii/deținătorii de animale, medicii veterinari, profesioniștii din domeniul sănătății animale, gestionarii fondurilor de vânătoare, specialiştii în vânat şi vânătoare, alte părți interesate și partenerii comerciali. Pentru asigurarea sprijinului acestora, este necesar ca organizarea procedurilor de luare a deciziilor și aplicarea măsurilor de prevenire şi control să se facă în mod clar, transparent și cu includerea tuturor factorilor.

Judeţele în care sunt focare şi cazuri active de PPA trebuie să revizuiască Planurile de prevenire şi control ale PPA, astfel încât să se asigure depistarea timpurie a bolii și notificarea eficientă a acesteia, permițând astfel sectorului în cauză și autorității competente să pună în practică măsuri precoce de prevenire și control care să permită eradicarea bolii. Procedurile organizaționale trebuie să asigure o reacție rapidă și eficace, să îmbunătățească eforturile tuturor părților implicate, în special ale autorităților competente și ale părților interesate.

Experiența a arătat că, la apariția unui focar de PPA în statele membre sau în țările terțe ori teritoriile din care intră în Uniunea Europeană animale sau produse de origine animală, trebuie luate imediat măsuri de prevenire și control ale bolii pentru a preveni introducerea și a limita răspândirea acesteia.

În acest sens conducerea ANSVSA a luat măsuri şi a notificat DSVSA şi Instituţia Prefectului din judeţele respective astfel încât, în cadrul Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), să fie reanalizate şi completate Planurile de prevenire şi control ale PPA, cu măsuri concrete care să se aplice în mod clar, transparent și cu includerea tuturor factorilor, care să ducă la stingerea  focarelor şi ridicarea restricţiilor, în termenul prevăzut de lege, precum şi la reducerea riscului, până la maximum posibil, de apariţie de noi focare de PPA.