Actualizarea situației privind evoluția Pestei Porcine Africane!

În perioada 23-27 noiembrie 2020 a avut loc misiunea de audit DG(SANTE) 2020-6971 în vederea evaluării implementării controlului sănătății animale în relație cu pesta porcină africană. Obiectivele auditului au fost de a evalua punerea în aplicare a planurilor de eradicare a pestei porcine africane (PPA) și de a urmări acțiunile întreprinse ca răspuns la recomandările anterioare de audit ale Comisiei.

În concluzie raportul DG(SANTE) 2020-697 menţionează că:

 • autoritățile veterinare au înregistrat progrese semnificative din 2018, în special în domeniul înregistrării unităților, al calității investigațiilor epidemiologice și al urmăririi din unitățile de focar. Cu toate acestea, lipsa continuă a oricărei aplicări a constrângerilor privind dimensiunea exploatației și a cerințelor de biosecuritate în unitățile necomerciale (gospodărești) menține ridicat riscul de răspândire a bolii la porcii domestici”
 • autoritățile veterinare investighează imediat focarele suspecte de boală”
 • “echipa de audit a examinat anchetele epidemiologice privind focarele din unitățile comerciale și necomerciale, observând că acestea au fost amănunțite și complete”
 • în urma confirmării, autoritățile veterinare au aplicat cu promptitudine toate măsurile necesare asupra exploatațiilor afectate și în zonele restricționate”
 • “au avut sprijinul autorităților silvice pentru creșterea numărului de mistreți vânați în fiecare an. Cu toate acestea, autorităţile silvice nu au interzis hrănirea lor în perioada de iarnă și nici nu interzic vânătoarea în zonele infectate”.

Deși au fost înregistrate progrese semnificative de către autoritatea competentă (ANSVSA), rămân în continuare de rezolvat următoarele aspecte pentru care au fost formulate, în cadrul raportului de audit DG(SANTE) 2020-6971, următoarele recomandări:

 1. Să se asigure că medicii veterinari oficiali și autorizați au competențele legale necesare pentru a aplica cerințele de biosecuritate în unitățile necomerciale de porcine (gospodăriile populației), așa cum se prevede în planul aprobat de eradicare a pestei porcine africane pentru porcii domestici”
 2. “Să se asigure competențele legale necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de gestionare a populației de mistreți și a cerințelor de supraveghere stabilite în planul de eradicare a PPA pentru mistreți, aprobat prin Decizia (UE) 2018/1995”
 3. “Să se utilizeze informațiile disponibile privind rezultatele activităților controlate planificate pentru a identifica și a remedia deficiențele sistemului de control.”

Anterior formulării recomadărilor de către auditorii în cadrul misiunii DG(SANTE) 2020-6971 A.S.V.S.A. a inițiat Proiectul de Ordonanță de Urgență privind aprobarea Programului de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se intenționează stabilirea unor prevederi concrete referitoare la:

 1. a) tipurile de exploatații de porcine pe teritoriul României şi dimensiunea acestora;
 2. b) responsabilităţile operatorilor şi cerinţele minime de biosecuritate pentru fiecare tip de exploataţie;
 3. c) obligaţiile operatorilor care deţin porcine în cadrul exploataţiilor noncomerciale şi comerciale;
 4. d) strategia de management şi de vânătoare a porcilor mistreţi;
 5. e) creşterea capacității de neutralizare a subproduselor de origine animală;
 6. f) campanii de conştientizare;
 7. g) cerinţele privind mişcarea porcinelor pe teritoriul României;
 8. h) realizarea controalelor oficiale veterinare și a altor activități de control oficial interinstituțional de către autoritățile competente, în vederea urmăririi implementării planului de acțiuni de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane pe teritoriul României.

Acest proiect își propune armonizarea Strategiei României la Strategia Europeană, precum și deblocarea situaţiei existente, respectiv asigurarea creșterii porcinelor pe teritoriul României în condiții de siguranță, prin aplicarea unor măsuri urgente de supraveghere, prevenire și control a pestei porcine africane, în conformitate cu legislaţia europeană şi recomandările Comisiei.

La data de 03.06.2021 sunt active un număr de 184 focare pestă porcină africană (PPA)conform datelor prezentate în graficul nr. 1din care 5 focare în exploatații comerciale și 3 focare în exploatații comerciale de tip A, fiind afectate un număr de 93.654 porcine (animale afectate din focarele active).

În intervalul 21.05.2021 – 03.06.2021 au fost înregistrate 21 de focare noi de PPA și au fost stinse 137 de focare de PPA.

De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost diagnosticate 5.733 de cazuri la mistreți în 41 de județe.

În conformitate cu prevederile europene, cazurile la mistreți se sting după cel puțin 2 ani de la apariția lor.

Dintre acestea, în intervalul 21.05.2021 – 03.06.2021 au fost înregistrate 54 de cazuri noi de PPA la mistreți, după cum urmează!