AFIR participă în perioada 5 – 7 octombrie 2020 la Conferința Internațională pentru implementarea LEADER/ CLLD

Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Mihai MORARU, participă la Conferința Internațională pentru implementarea LEADER/ CLLD – community-led local development (Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității), care se desfășoară atât în România, cât și în Bulgaria, în perioada 5 – 7 octombrie 2020. Evenimentul se bucură de o participare la nivel înalt, fiind prezent ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din țara noastră, Adrian OROS, ministrul Agriculturii din țară vecină, Desislava TANEVA, precum și alți oficiali ai celor două ministere de resort.

Evenimentul organizat de către AFIR, împreună cu Federația LEADER România, la Eforie Nord, se bucură de prezența unor înalți oficiali ai Comisiei Europene. Alocuțiunile de deschidere a Conferinței pentru implementarea LEADER au fost susținute de către Janusz WOJCIECHOWSKI, Comisarul european pentru Agricultură și de către miniștrii Agriculturii din cele două țări.

„Despre LEADER știm cu toții că este el însuși o abordare inovativă în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală a Uniunii Europene. De asemenea, experiența a arătat că LEADER poate juca un rol important în  colectarea unor răspunsuri la problemele rurale vechi și noi, devenind cu soi de laborator pentru consolidarea capacităților locale și testarea unor modalități noi de satisfacere a nevoilor comunităților rurale. În  viitoarea perioadă de programare financiară, post 2020, GAL-urile vor fi în continuare sprijinite pentru elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locale, ținând cont de nevoile identificate.” a declarat ministrul Agriculturii, Adrian OROS.

Întâlnirea bilaterală este menită să întărească și să promoveze buna colaborare în domeniul dezvoltării rurale din zona Balcanilor, prin facilitarea schimbului de experiență, de idei, de informații și de bune practici. În același timp, scopul evenimentului este de a încuraja și de a sprijini autoritățile din statele membre participante să creeze condițiile necesare pentru utilizarea în mod corect și eficient a instrumentelor specifice dezvoltării locale în acordurile de parteneriat și de includere a acestora în cadrul programelor aferente.

LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale), anume Legături între acțiunile de dezvoltare a economiei rurale este o inițiativă a Uniunii Europene de sprijinire a proiectelor de dezvoltare rurală inițiate la nivel local, în vederea revitalizării zonelor rurale și creării de locuri de muncă. Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

Prezent la aceasta întâlnire Directorul general al AFIR, Mihai MORARU, a ținut să precizeze:

„Atât România, cât și Bulgaria au un trecut comun de-a  lungul istoriei și, chiar evenimentul de azi este dovada că am pășit împreuna și în ceea ce privește dezvoltarea rurală.Mi-aș dori ca, în viitoarea perioadă de programare financiară, Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) să fie mult mai aplicate către nevoile reale ale comunităților. Grupurile de Acțiune Locală trebuie să devină un pivot pentru perioada următoare și să contribuie la punerea în valoare a satului românesc ”, a declarat Mihai MORARU.

Pe durata primei zile a evenimentului internațional au fost dezbătute în format bilateral teme de interes, precum: importanța LEADER în cadrul strategiei Form to Fork, Sate inteligente, unde va fi prezentat proiectul Smart Rural 21.

„A hrăni o populație atât de numeroasă în lume este o mare responsabilitate. Suntem într-un punct critic, de inflexiune. Obiectivul Farm to fork (din ferma în farfurie), adică hrana de calitate, este o provocare foarte mare pentru noi toți. ” a mai precizat Mihai MORARU, Directorul general al AFIR.

Totodată, subliniem importanța participării la conferință a mai multor Grupuri de Acțiune Locală (GAL) din cele două state membre, beneficiarii reali ai acestui eveniment internațional.

Un rol important în derularea evenimentului îl au discuțiile între participanți cu privire la temele abordate, dezbateri organizate în trei grupuri tematice: Sate inteligente, Abordări inovatoare teritoriale, Elaborarea unor propuneri de către Comisia Europeană cu privire la subiectele discutate.

Precizăm faptul că evenimentul este organizat în conformitate deplină cu normele în vigoare privind sănătatea publică din România și Bulgaria, în contextul pandemiei de COVID-19.