APIA efectuează plăți pentru beneficiarii Măsurii 14 – Bunăstarea animalelor


Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat pl
cererilor depuse în anul 2020 pentru Măsura 14 – Plăţi privind bunăstarea animalelor

 • pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) Plăţi în favoarea
  bunăstării păsărilor.
  Suma totală autorizată la plată este de 102.372.834,62 euro, respectiv
  489.649.268,11 lei, pentru un număr de 475 de beneficiari, astfel:
 • 35.839.267,71 euro, respectiv 171.419.217,61 lei, pentru un număr de 214
  beneficiari care au accesat Măsura 14 – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării
  porcinelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în
  vigoare;
 • 66.533.566,91 euro, respectiv 318.230.050,50 lei, pentru un număr de 261
  beneficiari care au accesat Măsura 14 – Plăţi privind bunăstarea animalelor –
  pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, în conformitate cu prevederile
  legislaţiei europene şi naţionale în vigoare.
  Valoarea în lei este calculată la cursul de schimb de 4,7830 lei/euro stabilit de Banca
  Centrală Europenă în data de 31 decembrie 2019.
  Acordarea plăţilor compensatorii aferente Măsurii 14 – Plăţi privind bunăstarea
  animalelor se realizează în conformitate cu Fişa Măsurii 14 din Programul Național de
  Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 – 2020.
  Misiunea noastră permanentă vizează efectuarea plăților către fermieri, în termenele
  prevăzute de legislația în vigoare, în mod echitabil și transparent.