Atenție, fermieri! S-a semnalat atacul de musca cerealelor!

Odată cu încălzirea vremii, în câmp își vor face apariția dăunătorii, inclusiv o serie de specii de diptere care dăunează culturilor de cereale păioase, printre care și muștele cerealelor. Larvele acestor dăunători sunt cele care atacă plantele, iar simptomele sunt ușor de identificat:

• frunza centrală este ofilită, iar dacă este smulsă se desprinde cu ușurință;

• perforarea tulpinii principale în zona coletului și colorarea în brun-roșiatic;

• roaderea mugurelui terminal și a țesuturilor bazale;

• plantele se usucă în întregime. Pentru o identificare mai exactă se poate îndepărtă ultima frunză (îngălbenită sau uscată), iar la baza tulpinii se depistează larva.

Reamintim că musca cerealelor nu este singurul dăunător care atacă culturile de cereale păioase, urmând ploșniță cerealelor (Eurygaster spp.), gândacul bălos (Lema melanopa) și un complex de specii de afide (Schizaphis graminum, Rhopalosiphum maydis, Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum). În aceste condiții, atunci când vremea vă permite, vă recomandăm aplicarea unui tratament cu unul din insecticidele:

FASTER GOLD 50 EC este un alt piretroid a cărui substanță activă face parte din generația a treia de piretroizi de sinteză, care se caracterizează printr-o mai mare fotostabilitate și o mai accentuată activitate insecticidă decât grupele precedente. FASTER GOLD 50 EC acționează atât asupra adulților, cât și a larvelor. Aplicat în doza de 0.1 l/ha, combate opomiza cerealelor (Opomyza florum), păduchele verde al cerealelor (Schizaphis graminum), afide ale spicului, păduchele cenușiu al grâului (Rhopalosiphum padi), păduchele verde al porumbului (Rhopalosiphum maidis), păduchele ovăzului (Macrosiphum avenae) din culturile de grâu, orz și ovăz.

FASTER 10 CE este un insecticid care acționează rapid asupra sistemului nervos central și periferic al insectelor, având un spectru larg de acțiune, în mod deosebit asupra speciilor de lepidoptere, coleoptere, diptere, hemiptere și altele. Are o bună acțiune reziduală pe plantele tratate, cu efect inhibitor asupra hrănirii insectelor fitofage. Aplicat în doză de 0.15 l/ha combate gândacul bălos (Lema melanopa) din culturile de grâu, orz și ovăz.

FASTER DELTA este un piretroid de sinteză care acționează prin contact și ingestie, afectând sistemul nervos al insectelor. Are efect repelent și de șoc și acționează că inhibitor de nutriție asupra insectelor. Are o durată de protecție în cultura de 7 – 10 zile, indiferent de stadiul de vegetație. Acoperirea completă și uniformă a plantelor este esențială pentru o bună protecție împotrivă atacului insectelor. Aplicat în doză de 0.3 l/ha combate afide ale spicului, ploșniță cerealelor (Eurygaster intergriceps), gândacul bălos (Lema melanopa), viermele roșu al paiului (Haplodiplosis marginata).

MOSPILAN 20 SP prezintă o acțiune rapidă asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale insectelor (ouă, larve, adulți). Acțiunea să durează peste 3 săptămâni, nefiind influențat de temperatura. În plus, produsul nu afectează albinele și prezintă toxicitate scăzută pentru om, animale și mediu. Aplicat în doza de 0.1 kg/ha combate ploșniță cerealelor (Eurygaster integriceps) din culturile de grâu.