Bolile culturilor de salată, o problemă pentru legumicultori

În culturile de salată se manifestă frecvent atacul agenților patogeni Bremia lactucae (mana), Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb al tulpinii și frunzelor) și Rhizoctonia solani (putregaiul frunzelor bazale) care diminuează producția din punct de vedere cantitativ și o depreciază calitativ.

Mana – Bremia lactucae

Pe faţa superioară a frunzelor apar pete mari, de culoare galbenă, imprecis delimitate, care confluează şi acoperă parţial sau total suprafaţa acestora. În dreptul petelor, pe partea inferioară a frunzelor, în condiţii de umiditate atmosferică ridicată, apare un puf afânat, de culoare albă, format din conidioforii şi conidiile ciupercii. Ulterior, ţesuturile atacate se brunifică, iar petele devin colţuroase, precis delimitate de nervuri. Când atacul este puternic frunzele se usucă şi putrezesc. Tratamentele se aplică numai la semnalarea atacului.

Putregaiul cenuşiu – Botrytis cinerea

Pe peţiolul frunzelor din partea bazală a plantelor avansate în vegetaţie apar zone de culoare brună, umede. În condiţii favorabile, atacul progresează şi cuprinde frunzele în întregime care putrezesc şi au o consistenţă mucilaginoasă. Uneori atacul se iniţiază la vârful frunzelor şi avansează spre baza acestora. La suprafaţa ţesuturilor atacate se dezvoltă din abundenţă fructificaţiile ciupercii (conidiofori şi conidii) de culoare cenuşie, iar în interior numeroşi scleroţi. De regulă, se aplică trei tratamente preventive, în fazele de 3, 8 şi 12 frunze adevărate.

Putregaiul alb al tulpinii şi frunzelor – Sclerotinia sclerotiorum

În zona coletului apar pete umede care se extind pe peţiolul frunzelor bazale. Ulterior acestea cuprind frunzele, care se ofilesc şi putrezesc. În condiţii favorabile atacul evoluează şi cuprinde frunzele din centrul rozetei astfel că, în cele din urmă, întreaga plantă se transformă într-o masă moale şi umedă. La suprafaţa ţesuturilor atacate apare un mucegai de culoare albă, care reprezintă miceliul ciupercii. În pâsla miceliană se formează numeroşi scleroţi, de culoare neagră, cu diametrul de 0,5 – 1,0 cm. Plantele puternic atacate se rup cu uşurinţă la nivelul coletului. La semnalarea atacului  se vor realiza tratamente chimice.

Putregaiul frunzelor bazale – Rhizoctonia solani

Atacul se manifestă de regulă pe frunzele care ating suprafaţa solului prin apariţia, în partea bazală a acestora, a unor pete de culoare brună, uşor cufundate în ţesuturi. Ulterior petele se măresc, se unesc între ele şi acoperă parţial sau total suprafaţa limbului care apare zdrenţuit. În condiţii favorabile infecţia trece şi la frunzele din mijloc, ducând în cele din urmă la moartea plantelor. Uneori, pe partea inferioară a frunzelor, în lungul nervurii principale, se formează scleroţii ciupercii, de culoare brună, cu diametrul de 1 – 3 mm. Tratamentele efectuate pentru combaterea ciupercii Botrytis cinerea sunt eficace şi împotriva acestui agent patogen.