Colaborare cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret – Moldova

Ca urmare a colaborării în cadrul acțiunilor de informare și consultanță din comunitățile componente teritoriului, reprezentanții Direcţiei pentru Agricultură Județeană Iaşi au participat la data de 6 septembrie 2019 la Conferința finală privind Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, organizată de Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret – Moldova în comuna Valea Seacă.

Au fost prezentate rezultatele pe măsuri de finanțare, numărul de contracte aprobate, valoarea totală a investițiilor în cele 7 comune din teritoriu, proiectele aprobate pentru fiecare comunitate componentă și beneficiarii individuali de finanțări.

Proiectele aprobate au fost prezentate de către fiecare reprezentant al administrației publice locale, fiind evidențiate utilitatea și avantajele pentru comunitate. Au fost prezentați și beneficiarii individuali de finanțări pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru activități neagricole, aceștia reliefând modul de accesare a finanțărilor și importanța fondurilor pentru activitatea proprie.

A fost organizată și o expoziție a produselor obținute de producătorii agricoli beneficiari de fonduri europene (legume, fructe, produse apicole, produse lactate), precum și produse meșteșugărești, tradiționale și produse de artizanat realizate de membrele din cadrul Asociației de Dezvoltare Comunitară.

Au participat membrii echipei de proiect, reprezentanți ai UAT–urilor din Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret – Moldova, membrii Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană Iași din cadrul Direcţiei RNDR și infrastructură rurală (MADR), membrii Oficiului Județean de Finanțare și Investiții Rurale Neamț, beneficiari ai proiectului și colaboratori.

Reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Județană Iași au prezentat colaborările cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret – Moldova în cadrul acțiunilor de informare și consultanță din cele 7 comunități componente ale teritoriului, precum și posibilitățile viitoare de colaborare.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate pentru cunoașterea rezultatelor privind investițiile realizate prin accesarea fondurilor europene, precum și prezentarea exemplelor de bună practică pentru alte comunități rurale din judeţ și din regiune.