Romsilva a înregistrat un incident regretabil la o subunitate a Direcţiei Silvice Mureş

Ca urmare a unui control de respectarea regulilor silvice efectuat de către un salariat cu funcţia de inginer, care a constat unele nereguli în procesul de exploatare şi gestionare a masei lemnoase, angajaţii controlaţi ai subunităţii (pădurarul titular de canton şi şeful de district silvic) au încercat să deturneze actul de control prin metode ilegale şi întrucât nu au reuşit să-l convingă, au recurs la cea mai reprobabilă metodă, cea a violenţei fizice.

Gheorghe Mihailescu, director general al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, califică inacceptabil comportamentul salariaţilor în contradicţie totală cu statutul personalului silvic şi a cerut de îndată declanşarea procedurilor de cercetare administrativă prealabilă şi de sesizarea consiliului de disciplină. De asemenea, acesta îşi menţine ferma hotărârea de toleranţă zero faţă de faptele săvârşite cu vinovăţie de către salariaţii care n-au înţeles statutul profesional al silvicultorului.

Direcţia Silvică Mureş va furniza toate informaţiile necesare şi va sprijini cu celeritate organele de cercetare judiciară care au luat la cunoştinţă de fapta săvârşită cu violenţă.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va reveni cu toate informaţiile publice privind desfăşurarea acestei anchete şi a măsurilor aplicate în acest caz.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva este o instituţie transparentă şi oferă publicului toate informaţiile de interes public referitoare la activitatea sa.