Comisia Europeană consultă părțile interesate cu privire la viitoarea legislație pentru plantele produse prin noi tehnici genomice!

Studiul publicat de Comisia Europeană la 29 aprilie 2021 a identificat limitări ale capacității legislației de a ține pasul cu evoluțiile științifice, motiv pentru care Comisia consultă părțile interesate cu privire la evaluarea inițială a impactului și foaia de parcurs pentru o viitoare legislație pentru plantele produse prin noi tehnici genomice.

Scopul este de a menține un nivel ridicat de protecție pentru sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului, de a permite inovarea în sistemul agroalimentar și de a contribui la obiectivele acordului Green Deal și al strategiei Fărm to Fork. Foaia de parcurs este deschisă pentru feedback timp de 4 săptămâni. Feedback-ul va fi luat în considerare pentru dezvoltarea ulterioară și forma finală a inițiativei.

Comisia va rezuma informațiile primite, explicând modul în care acestea vor fi luate în considerare și, dacă este cazul, motivul pentru care anumite sugestii nu pot fi luate în considerare.

Dacă doriți să oferiți feedback, vizitați pagina web dedicată de pe site-ul Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en

Sursa: https://news.agropages.com/News/NewsDetail—40475.htm