Conducerea MADR s-a întâlnit cu reprezentanții Direcțiilor Agricole Județene

La sediul MADR s-a desfășurat o ședință de lucru cu directorii executivi ai Direcțiilor Agricole Județene (DAJ), pentru a analiza activitatea din teritoriu în vederea îmbunătățirii programelor actuale deruale de MADR. La întâlnire au participat ministrul Nechita-Adrian Oros, alături de secretarii de stat George Scarlat și Emil Florian Dumitru, precum și directori și experți ai direcțiilor de specialitate din cadrul MADR.

Conducerea MADR și-a arătat deschiderea de a analiza propunerile venite din partea direcțiilor agricole, încurajându-i la un dialog deschis, punând accent în același timp pe o colectare cât mai transparentă a datelor privind producțiile agricole realizate de către fermieri care să confere credibilitate în fața partenerilor europeni. În cadrul ședinței de lucru s-a precizat că această măsură are ca scop obținerea de statistici cu date cât mai relevante colectate de la agenții economici. Totodată, reprezentanții DAJ au fost îndemnați să interacționeze cu fermierii din județele din care fac parte, în vederea identificării unor soluții pentru a particulariza programele raportate la nevoile reale ale agricultorilor.

Ministrul Nechita-Adrian Oros a subliniat faptul că este necesară încurajarea agricultorilor să se asocieze în cooperative, fapt ce le poate aduce o forță mai mare în ceea ce privește valorificarea producției obținute. În acest sens, cooperativele reprezintă modele de bune practici.

Ministrul a mai declarat: ”Cei care se unesc în cooperative reușesc atât să își procure input-uri la niște prețuri foarte favorabile, cât și să își vândă marfa la niște costuri care să îi facă să reziste pe piață”.

Conducerea MADR a transmis celor prezenți că este nevoie ca tot personalul MADR să se implice activ la elaborarea viitorului Plan Național Strategic, iar sectorul zootehnic să beneficieze de o alocare bugetară substanțială. În contextul noului PNS și a obligativității României de a deține servicii de consultanță de la 1 ianuarie 2021, o preocupare activă a top-managementului MADR este necesitatea de a constitui Camere agricole funcționale care să reprezinte cu adevarat interesele fermierilor.

Alte teme abordate în cadrul întâlnirii de la sediul MADR au vizat programele derulate, respectiv programul de tomate, cel de lână, cel pentru susținerea raselor autohtone Bazna și Mangalița, amenajamentele pastorale, programul de reproducție la porc și pasăre, aspecte administrative și organizatorice, accesarea de fonduri europene, abatoarele de mică capacitate, formele asociative etc.

În încheiere, conducerea MADR a solicitat participanților transmiterea în perioada următoare a unei situații privind analiza fiecărei măsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. De asemenea, cei prezenți vor transmite la Minister care este viziunea proprie la nivelul fiecărei Direcții Agricole referitor la ferma de familie și la creșterea competitivității fermelor mici.