Controalele efectuate în Parcul Naţional Călimani infirmă acuzaţiile unui ONG

Având în vedere acuzațiile unei organizații neguvernamentale, lansate în spațiul public, referitoare la Parcul Național Călimani, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, conducerea Regiei a dispus efectuarea unei verificări în teren a aspectelor semnalate, iar acestea nu se confirmă.

Astfel, în luna noiembrie, a fost efectuat un control la care au participat, pentru imparțialitate, specialiști ai Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Dracea” – Stațiunea Bistrița și ai Facultății de Silvicultură din cadrul Universității ”Stefan cel Mare” din Suceava.

În urmă acestei verificări s-a constatat că toate lucrările prezentate în materialul video prezentat de organizația neguvernamentală ca fiind ”nelegale”, ”abuzive” și ”scăpate de sub control” respectă legislația, acestea fiind efectuate exclusiv în Zonă de Conservare Durabilă și fiind în conformitate cu Planul de Management al parcului.

De asemenea, în urmă verificărilor în teren a imaginilor prezentate s-a constatat că au fost folosite inclusiv imagini filmate în afara limitei sudice a parcului, acestea fiind folosite alternativ în materialul video.

Mai mult decât atât, comisarii Gărzii Naționale de Mediu, au efectuat o verificare paralelă și au constatat că toate lucrările prezentate în materialul video care privește Parcul național Călimani se află în Zonă de Conservare Durabilă și respectă legislația în vigoare, lemnul mort provenit din doborâtura de vânt din anul 2007 a rămas la fața locului în Zona de Protecție Integrală, unde nu este permisă intervenția umană, precum și prezența lemnului mort – arbori pentru biodiversitate în Zonele de Conservare Durabilă, așa cum prevede Planul de Management al parcului. De asemenea, pe cursurile de apă verificate, în albiile minore, nu s-au constatat abandonarea de deșeuri care să afecteze scurgerea cursurilor de apa.

În urmă verificărilor, Gardă Națională de Mediu nu a aplicat nicio sancțiune.

Precizăm că Parcul Național Călimani are o suprafața de 24.555 de hectare pe rază județelor Mureș, Suceava, Harghita și Bistrița-Năsăud, iar conform Planului de Management, în Zonele de Protecție Strictă și Integrală, unde intervenția umană este interzisă, se află 16.808,4 hectare, iar în Zonă de Conservare Durabilă, ”tampon”, 7.747,3 hectare.

În Zonă de Conservare Durabilă, ”tampon”, unde organizația neguvernamentală care aduce acuzații la adresa Romsilva a realizat filmările, se pot efectuă doar anumite lucrări, prevăzute în articolul 22 alin. (8) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, Planul de Management al parcului și amenajamentele silvice, armonizate cu prevederile Planului de Management, toate acestea aprobate de autoritățile de mediu.

Ne exprimăm regretul că media națională preia aceste ”investigatii” realizate de o organizație non-guvernamentală având ca subiect exclusiv activitatea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, fără a verifica informațiile.

Precizăm că toate aspectele semnalate ca fiind neconforme sunt verificate atât de personalul Romsilva, precum și de alte organe de control, iar în cazul constatării unor nereguli, se iau măsurile legale care se impun.

Sursa: Romsilva