Cultura de bame aclimatizată cu succes şi în ţara noastră

Bamele, o specie pretenţioasă la căldură, sunt originare din Asia Mică şi din India, Birmania. În prezent la noi în ţară se cultivă pe suprafeţe mici în partea de sud, pentru consumul fructelor tinere care se întrebuinţează la pre­pararea unor mâncăruri sau se folosesc în industria conservelor. Fructele conţin 1,6% pro­teine, 0,2% lipide, 7,4% glucide. Capsulele verzi conţin pro­tide, grăsimi, glucide, săruri minerale ș vitaminele A, B, C.

Temperatura minimă de germinare a seminţelor este de 15°C, iar cea optimă de 28-35°C. Plantele îşi încetează creşterea dacă temperaturile scad sub 10°C. Sunt plante pretenţioase la lumină, nu suportă umbrirea. Umiditatea atmosferică şi cea din sol trebuie să fie ridicate pentru reuşita culturii. Sistemul radicular profund conferă o oarecare rezistenţă la secetă.

Pregătirea terenului, în vederea înființării culturii, se face din toamnă prin nivelare, fertilizare cu 30-40 t/ha gu­noi de grajd, 300-500 kg/ha superfosfat, 100 kg/ha sare potasică şi arătură adâncă la 28-30 cm. Primăvara se fertilizează cu azotat de amoniu, se mărunţeşte solul şi se erbicidează înainte sau imediat după semănat.

Semănatul se face în a doua jumătate a lunii mai. Se poate semăna pe teren mode­lat sau nemodelat câte două rânduri pe brazdă la 70 cm între rânduri pe terenul modelat şi la 80 cm între rânduri pe terenul nemodelat; între plante pe rând distanţa va fi de 20 cm. Se utilizează o cantitate de 30-40 kg de sămânţă la hectar.

Lucrările de îngrijire constau în răritul culturii pe suprafeţe mici, praşile mecani­ce şi manuale pentru combaterea buruienilor şi afânare, fertilizare fazială şi tratamentul împotriva bolilor şi dăunătorilor. Irigarea se realizează în momentele critice prin aplicarea a 4-5 udări cu norme de 300-350 m3/ha.

Recoltarea începe în a doua decadă a lunii iulie până în luna septembrie. Recoltarea capsulelor se face la anumite dimensiuni în funcţie de destinaţia producţiei. Producţiile sunt de aproximativ 8 t/ha.