Cum protejam sămânță de cereale păioase de atacul viermilor sârmă (Agriotes spp.)?

An de an, grâul de toamnă se cultivă pe suprafețe mari. Nu există fermă în a cărei structură de culturi să lipsească această plantă de cultură. Viermii sârmă fie atacă boabele în curs de germinare, rozând embrionul (caz în care avem goluri în cultură), fie atacă plantele după ce au răsărit, pe care le rod în zona coletului. Cultura atacată prezintă goluri mari, în cazul în care atacul s-a produs la sămânță.

Dacă atacul a survenit mai tărziu, plantele au frunzele îngălbenite, apoi se usucă începând de la vârf. Totuși, nu este de dorit să ajungem în faza în care avem atac. Asta înseamnă plante lipsă, ceea ce se traduce prin posibile pierderi de recoltă, chiar dacă grâul are o capacitate bună de înfrățire.

Tratamentul semințelor este una din măsurile aflate la îndemăna noastră, pentru a realiza o bună protecție a plantelor de grâu aflate la început de drum, împotriva atacului viermilor sârmă (Agriotes spp.), mai ales în condițiile în care populațiile acestei specii de insecte au crescut în ultimii ani.

Insecticidul LANGIS (https://alcedo.ro/produse/langis/) este destinat tratamentului semințelor de grâu, orz, dar și porumb și floarea soarelui, pentru combaterea viermilor sarma (Agriotes spp.), omologat la cereale păioase în doză de 2,5 l/t sămânță.

LANGIS acționează prin ingestie și contact, dar are și un efect repelent asupra viermilor sârmă și a altor dăunători din sol. Insecticidul LANGIS, sub formă de emulsie, combină proprietățile repelente ale cipermetrinului, cu o formulă unică, ce oferă o „zonă de protecție” în jurul semințelor tratate, distrugând sau îndepărtând dăunătorii, fară a afecta germinația semințelor.

Cum piretroizii sunt expuși unei degradări mai accelerate în funcție de condițiile din sol (pH, umiditate, temperatura), pentru protecția mai îndelungată a substanței active și îmbunătățirea efectului insecticid, recomandăm folosirea la tratamentul seminței și a fertilizantului MICROFERT U (https://alcedo.ro/produse/microfert-u/), în doză de 2,5 l/t sămânță.