Deții un produs cu denumire de origine protejată? Iată ce ar trebui să știi!

În perioada 15 ianuarie – 9 aprilie 2021, cetățenii UE, organizațiile și autoritățile publice naționale și regionale pot să contribuie la evaluarea modului de consolidare a sistemului indicațiilor geografice al Uniunii Europene.

Uniunea Europeană protejează aproape 3400 de denumiri de produse specifice (produse agricole și alimentare, produse din pescuit și acvacultură, vinuri, băuturi spirtoase și produse vinicole aromatizate) în cadrul unuia dintre sistemele sale de calitate.

Printre acestea, schema indicațiilor geografice, care cuprinde denumirile de origine protejate (DOP), indicațiile geografice protejate (IGP) și indicațiile geografice (IG), conferă drepturi de proprietate intelectuală, acordând dreptul producătorilor dintr-o zonă geografică definită de a utiliza denumirea înregistrată dacă respectă o specificație a produsului.

Alături de schema de indicații geografice, schema de specialități tradiționale garantate (STG) atestă metodele tradiționale de producție și poate fi produsă oriunde, atâta timp cât producătorii respectă specificațiile de produs corespunzătoare.

Scopul este de a aduna puncte de vedere cu privire la provocările majore identificate care ar trebui abordate în acest domeniu, precum și care sunt cauzele care stau la baza acestor probleme.

De asemenea, Comisia Europeană s-a angajat, în cadrul strategiei „Farm to Fork”, să consolideze cadrul legislativ al schemelor IG, să îmbunătățească contribuția schemelor la producția durabila și să consolideze poziția fermierilor și a grupurilor de producători în lanțul de aprovizionare cu alimente.

Sursa:https://www.sanatateaplantelor.ro/