Evolus®, un fungicid sistemic cu spectru larg de combatere a bolilor foliare la cultura de grâu!

Evolus® este un fungicid sistemic cu spectru larg de combatere a bolilor foliare la grâu®  care conține: 40 g/l proquinazid + 160 g/l tebuconazol + 320 g/l proclorazprezintă.

Evolus®  – fungicid sistemic complex cu acţiune preventivă, curativă și eradicantă prezintă o serie de avantaje:

• Protecţia de lungă durată a tratamentului este de 6-8 săptămâni.

• Protejează foarte bine ţesuturile netratate și cele nou formate după tratament prin acţiunea sistemică și în stare de vapori.

• Pentru controlul făinării acţionează prin formarea unui halou în jurul plantei tratate.

• Sinergismul și compensarea reciprocă a celor trei substanţe active asigură combaterea eficientă a unui spectru larg de boli, inclusiv atacul de fuzarioză la spic.

• Modul de acţiune diferit al celor trei substanţe active elimină riscul de apariţie a fungilor patogeni rezistenţi.

• Flexibil în aplicare, poate fi aplicat pe toată perioada de vegetaţie.

• Cu Evolus® cele mai bune rezultate se obțin când este aplicat înainte de producerea infecţiei și apariţia bolilor în cultură.  La grâu se poate aplica de la începutul alungirii paiului (BBCH 30) până la înflorirea completă (BBCH 65) și poate fi inclus în programele pentru controlul bolilor cu un tratament. Se aplică întotdeauna în funcţie de presiunea de infecţie, preferabil preventiv sau la apariţia primelor simptome.

• Integrat într-un program de combatere cu mai multe tratamente, pentru a beneficia de toate avantajele produsului se recomandă aplicarea la primul tratament în zonele frecvent atacate de făinare (BBCH30-39) la doza recomandată de 0.75 L/ha, la începutul înfloritului (BBCH 49-59), în zonele cu precipitații frecvente în perioada formării bobului-recoltare la doza recomandată de 1 L/ha.

 Se recomandă aplicarea unui tratament pe an cu fungicidul Evolus®:

– la începutul alungirii paiului (primul tratament) în zonele frecvent atacate de făinare

– la apariţia frunzei stindard

– înspicat (ultimul tratament) în zonele cu precipitaţii frecvente în perioada formării bobului.

Doză recomandată pentru grâu  şi orz este de 0,75 l/ha.

În condiţii de infecție puternică la densități mari ale culturii sau în cazul aplicării pentru controlul bolilor la spic, se recomandă 1 l/ha.

Este interzisă utilizarea resturilor vegetale (paielor) ca furaj pentru animale!

• Evolus® combină modul de acţiune a trei substanţe active din grupe chimice diferite, astfel:

• Proquinazid – o moleculă chimică din grupa quinazolinelor cu efect preventiv și curativ. Acţiune de lungă durată și reziduală specifică împotriva făinării prin inhibarea germinării sporilor și formării apresorilor stimulând mecanismele proprii de apărare ale plantei.

• Acţiunea în stare de vapori creează o zonă de protecţie în jurul plantei (halou) ajungând și în zonele limitrofe netratate.

• Nu induce rezistența încrucișată cu fungicidele pe bază de triazoli, morfoline sau strobilurine.

• Tebuconazol – substanţă activă din grupa triazolilor are efect preventiv, curativ și eradicant asupra unui spectru larg de patogeni.

• Acţionează sistemic fiind absorbit rapid de plantă, se translocă acropetal și blochează răspândirea patogenilor în plantă. Prin acțiunea specifică inhibă dezvoltarea unui spectru larg de patogeni și în mod deosebit pe Fusarium spp.

• Procloraz – acţionează sistemic fiind absorbit rapid și translocat acropetal prin xilem în toate părţile verzi ale plantei are acțiune preventivă și eradicantă. Substanța activă inhibă biosinteza ergosterolilor produși de patogeni.