Florile la ghiveci și calitatea substratului de cultură

Pentru plantele cultivate în ghivece și jardiniere este necesar un amestec special de pământuri. Aceste substraturi sunt compuse din diferite tipuri de pământuri, cu sau fără adaosuri de materiale inerte (nisip, perlit) în diverse proporţii. Denu­mirea de “pământuri” permite distincţia faţă de solul natural, pentru că multe din­tre ele sunt obţinute prin tehnici specifice. Principalele însuşiri care se au în vedere la alegerea pământurilor sunt: struc­tura, gradul de afânare şi permeabilitate, conţinutul în elemente nutritive și nivelul pH-ului.

Cele mai bune pământuri de frunze se obţin toamna. Sunt bune frunzele de fag, dar şi cele de arţar sau tei. În schimb, cele de stejar sau plop nu sunt recomandate din cauza conţinutu­lui în anumite esenţe nocive pentru plante. Frunzele se adună şi se aşează în straturi succesive, alcătuind platforme la suprafaţa solului. Sau, se pot îngropa în şanțuri sau gropi, unde descompunerea frunzelor va fi mult mai rapidă. Pe măsura aşternerii frunzelor în straturi se recomandă să fie stropite cu apă, să se aplice praf de var şi să se taseze uşor. Varul se adaugă în scopul neutralizării unor acizi nocivi care se formează în pro­cesul de descompunere. Platforma se va acoperi cu un strat de pământ de ­10 cm grosime sau cu folie de polietilenă, pentru a împiedica împrăştierea de către vânt a frunzelor. Pentru a favoriza proce­sul de fermentaţie, amestecul se va răs­coli de două ori, pe timpul verii. Descompunerea frunzelor se încheie în 2 ani, dar se pot folosi pentru unele specii şi în stare semi-descompusă.

Plante de apartament pentru care este recomandat ca în substratul de cultură să se regăsească şi pământ de frunze sunt: Hibiscus, Jasminum, Pasiflora, Pelargonium, Saintpaulia, Aucuba, Begonia, Cissus, Ficus, Hedera, Monstera, Sansevieria, Yucca, Orhi­deele etc.