Graminee perene utilizate cu succes în amenajările peisagistice!

Speciile de graminee decorative se întrebuinţează din ce în ce mai mult în amenajarea parcurilor şi grădinilor, datorită calităţilor ornamentale, care constau în talie şi supleţe a portului plantelor şi inflorescenţelor, aspect natural, colorit variat al tulpinilor, frunzelor şi inflorescenţelor. Prin talia mai înaltă, pot deveni un factor complementar într-o compoziţie peisaigistică, prin contrast cu gazonul tuns scurt, realizând variaţia pe verticală a vegetaţiei.

Sunt cunoscute mai multe specii de graminee ornamentale din Familia Poaceae (Miscanthus sinensis, Panicum virgatum, Pennisetum alopecuroides, Phalaris arundinacea, Deschampsia cespitosa). S-a constatat că speciile mai sus amintite s-au adaptat la condiţiile climatice din zona Bucureştiului, având o dezvoltare normală, ceea ce le-a permis să-şi etaleze valoarea decorativă, în corelaţie cu celelalte specii ornamentale.

Calităţile speciilor recomandă utilizarea acestora în parcuri şi grădini, ca fundal al perspectivelor, ca puncte de interes, pentru delimitarea unor areale sau alei pietonale, singulare sau în combinaţie cu alte plante ornamentale perene sau arbuşti decorativi. Toamna culoarea aparatului foliar se schimbă, reînnoind astfel cromatica peisajului.

În perioadele secetoase din timpul verii, aceste plante sunt rezistente la un aport hidric redus având un rol important în reţinerea în sol a apei din precipitaţii, îmbunătăţind regimul hidric al ecosistemului.