Întâlnire de lucru cu Organismele de Inspecție și Certificare din agricultura ecologică

Subsecretarul de stat Conf.dr. Avram Fițiu a condus întâlnirea desfășurată la sediul MADR cu Organismele de Inspecție și Certificare (OIC) din agricultura ecologică. La întâlnire au participat directori și experți din cadrul direcțiilor tehnice de specialitate ale MADR.

Dezbaterea a vizat analiza problemelor identificate în sistemul de agricultură ecologică în ceea ce privește înregistrarea, inspecția și certificarea operatorilor din flora spontană, soluții pentru îmbunătățirea și evaluarea stadiului sistemului informatic intregrat pentru agricultură ecologică.

În cadrul discuțiilor, subsecretarul de stat Avram Fițiu a subliniat că în contextul în care potrivit celor două strategii ale Uniunii Europene ”De la fermă la consumator şi cea privind biodiversitatea”, se doreşte ca până în 2030, 25% din terenurile agricole din Europa să devină terenuri agricole ecologice, este necesară regândirea agriculturii ecologice și eficientizarea mecanismelor de control la nivelul  operatorilor colectori. 

De asemenea, subsecretarul de stat Fițiu le-a transmis participanților că Ministerul dorește construirea unei piețe publice pentru sectorul ecologic, iar în această perioadă se creează premisele prin care această piață va fi configurată.

Totodată, conducerea MADR a evidențiat necesitatea atragerii unui număr cât mai mare de operatori din flora spontană spre agricultura ecologică și a exprimat cerința de a produce valoare adăugată în domeniul agriculturii ecologice, un sector ce va benficia de o atenție sporită în noile politici agricole ale Uniunii Europene.     

 În acest context, subsecretarul de stat Fițiu a reliefat că se dorește îmbunătățirea legislației în vigoare în vederea simplificării activității operatorilor din sistem și atribuirea unui nivel crescut de responsabilitate OIC-urilor printr-un sistem de control mult mai riguros.

 Referitor la realizarea unui sistem informatic integrat dedicat sectorului de agricultură ecologică, conducerea MADR a subliniat că această cerință are la bază necesitatea ca, în contextul construirii noului Program Național Strategic, sectorul de agricultură ecologică să fie mai bine gestionat, cu ajutorul unui sistem informatic practic și eficient, care să faciliteze activitatea operatorilor, cât și a experțior MADR care administrează această activitate. Reprezentanții OIC-urilor au avut ocazia de a discuta direct cu exponenții dezvoltatorului softului, cărora le-au prezentat aspectele care necesită a fi completate și îmbunătățite.

Subsecretarul de stat Fițiu și-a exprimat speranța ca dialogul să fie unul constructiv și fructuos în perspectiva proiectării unor politici publice viabile în acest domeniu.