Lucrări de sezon în plantațiile pomicole

Chiar de la începutul anului, pomicultorii îşi fac planuri pentru producţia de fructe. Se analizează tehnologia aplicată şi se stabilesc măsurile ce se impun pentru următorul sezon. În ferestrele din iarnă, se poate efectua arătura şi săpatul în jurul pomilor, dacă nu s-au executat în toamnă. Tot în această perioadă se face şi tăie­rea pomilor. Această lucrare se poate realiza pe tot parcursul iernii, până în primăvară.

Prin tăieri, la pomii tineri, se urmă­reşte formarea coroanei: construirea sche­letului pomului, realizarea formei de co­roană aleasă şi garnisirea cu formaţiuni fructifere. Formele de coroană recoman­date sunt: palmeta cu braţe oblice, pira­mida etajat – rărită, piramida neetajată şi vasul ameliorat. La pomii pe rod, scopul tăierilor este obţinerea unui echilibru între procesele de fructificare şi cele de creştere. Astfel, în fiecare an, se vor asigura creşteri vegeta­tive de cca. 25-40 cm lungime şi o încăr­cătură cu muguri de rod de cca. 25-30% din totalul mugurilor existenţi. Tăierile se aplică diferenţiat, în fun­cţie de starea biologică a pomilor. O atenţie deosebită se va acorda lu­crărilor de curăţare a coroanei, prin elimi­narea ramurilor rupte sau bolnave. La pomii cu ax, înalţi, trebuie redusă înăl­ţimea prin eliminarea axului după pri­mele 2 etaje.

O alta măsură deosebit de importantă este monitorizarea dăunătorilor și agenților patogeni. Cei mai păgubitori dăunători și patogeni sunt: păduchele din San Jose, păduchi ţestoşi, păianjeni, păduchi de frunze, făinare, rapăn, monilioză, ciuruirea frunzelor (sâmburoase), deformarea frunzelor (piersic) etc. Dacă în luna ianuarie temperatura creşte peste 6°C în timpul zilei, se poate începe tratamentul de iarnă. Alături de metodele de protecţie chimică, trebuie aplicate şi măsuri agrotehnice ca: răzuirea tulpinilor, în scoarţa cărora se adăpostesc diferiţi dăunători, ouă de afide, acarieni, precum şi strângerea frunzelor rămase pe pom, a fructelor atacate de monilioză, a lăstarilor atacaţi şi arderea lor. Nu trebuie neglijat atacul rozătoarelor din livadă, verificându-se integritatea îm­prejmuirilor cu garduri, a plantaţiilor şi curţilor, precum şi protejarea individuală a tulpinilor cu diferite materiale.