MADR a postat proiectul privind Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) în dezbatere publică

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că a fost postat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2021.

Astfel, sunt supuse procesului de consultare publică plafoanele destinate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil – ANT 1, precum şi pentru culturile de: in pentru fibră – ANT 2, cânepă pentru fibră – ANT 3, tutun – ANT 4, hamei – ANT 5 şi sfeclă de zahăr – ANT 6, care se acordă pentru anul de cerere 2021, în limita sumei de 88.562.700  euro, echivalentul sumei de 438.163.958  lei.

Acestea se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022, urmând a fi distribuite astfel:

 • 85.301.500 euro, echivalentul sumei de 422.029.171 lei, pentru culturile amplasate pe teren arabil;
 • 5.500 euro, echivalentul sumei de 27.211 lei, pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră;
 • 1.656.200 euro, echivalentul sumei de 8.194.050 lei, pentru tutun;
 • 84.000 euro, echivalentul sumei de 415.590 lei, pentru hamei;
 • 1.515.500 euro, echivalentul sumei de 7.497.936 lei, pentru sfeclă de zahăr.

Culturile amplasate pe teren arabil sunt:

 1. cereale pentru boabe (de ex: grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez etc.);
 2. leguminoase pentru boabe (de ex: mazăre, fasole etc.);
 3. rădăcinoase (de ex. cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere etc.);
 4. plante industriale, din care: plante textile: in pentru fibră, cânepă pentru fibră; plante uleioase: floarea-soarelui, rapiţă, soia boabe, in pentru ulei; alte plante industriale, de exemplu: tutun, plante medicinale şi aromatice;
 5. legume (de ex: tomate, ceapă, usturoi, varză albă, ardei, pepeni verzi şi galbeni etc.);
 6. furaje verzi în teren arabil (de ex: furaje verzi anuale, furaje verzi perene – de lucernă, trifoi etc.);
 7. căpşuni;
 8. loturi semincere;
 9. culturi amplasate pe teren arabil în sere şi solarii, alte culturi pe teren arabil necuprinse la a)-­h)

Cuantumul per hectar al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1) la suprafeţele eligibile corespunzătoare ANT 1-6.

De asemenea, prin prezentul proiect sunt propuse dezbaterii publice și plafoanele alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schemele decuplate de producţie, specia bovine, sectoarele lapte şi came, precum şi pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine şi caprine, care se acordă pentru anul de cerere 2021, în limita sumei de 135.414.250 euro, echivalentul sumei de 669.962.000 lei.

Acestea se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022, urmând a fi distribuie astfel:

 • 18.516.917 euro, echivalentul sumei de 91.612.445 lei, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;
 • 77.839.917 euro, echivalentul sumei de 385.112.987 lei, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne.
 • 39.057.417 euro, echivalentul sumei de 193.236.568 lei, pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic urmează a se calcula de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, astfel:

 • prin raportarea sumei prevăzute la (1) lit a) la cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile;
 • prin raportarea sumei prevăzute la (1) lit b) la efectivele de bovine eligibile;
 • prin raportarea sumei prevăzute la (1) lit c) la femele ovine şi caprine eligibile.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro .