MADR anunţă fonduri europene pentru investitii in pomicultura!

cotidianul agricol, pomicultura

Ministerul Agriculturii a anunțat lansarea, în data de 30 iunie 2020, a sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul submasurii 9.1a – „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, cu o alocare de totală de 1.985.644 euro.

Obiectivele submasurii 9.1a vizează îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole, o mai bună integrare pe piață a producătorilor primari, creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției, crearea și promovarea lanțurilor scurte, precum și respectarea standardelor comunitare de mediu și climă, siguranță alimentară etc.

Beneficiarii sunt grupurile de producători din sectorul pomicol, care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului. Alocarea va fi destinată cheltuielilor rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevăzute în planul de afaceri necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și suma maximă de 100.000 euro/an.

Detaliile cu privire la condițiile de eligibilitate, tipul sprijinului și principiile de selecție le puteți regăsi în Ghidul Solicitantului aferent submasurii 9.1 a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, care a fost aprobat și este publicat pe site-ul www.afir.info.