MADR așteaptă rapoartele anuale de la operatorii economici care optează pentru aplicarea Legii privind diminuarea risipei alimentare

  • MADR reamintește că operatorii economici care optează pentru aplicarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare au obligația să transmită la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 31 martie a fiecărui anrapoartele anuale pentru perioada cuprinsă în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent. Facem precizarea că implementarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată a început cu anul 2019, astfel primul termen de raportare este 31 martie 2020, pentru anul 2019. Raportarea va cuprinde, în mod obligatoriu, tipul/categoria produs donată/recepționată, cantitatea donată/recepționată (kg), contractul de donare alimente, datele de identificare ale donatorului/receptorului (numele și codul fiscal).

Legea nr. 217/2016  privind diminuarea risipei alimentare, republicată și H.G. nr. 51/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare reglementează măsurile de prevenire a risipei de alimente pe întreg lanțul agroalimentar și se adresează operatorilor economici, din cadrul fiecărei verigi a acestuia.

În ceea ce privește planul de diminuare a risipei alimentare, menționăm faptul că în conformitate cu legislația în vigoare, operatorii care optează să întreprindă acțiuni pentru diminuarea risipei alimentare, au obligația să elaboreze planul de diminuare a risipei alimentare. Postarea planului de diminuare a risipei alimentare pe site-ul propriu este opțională, conform art. 4 din H.G. 51/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea care realizează și gestionează baza de date cu operatorii receptori și publică pe site-ul propriu Lista operatorilor receptori. Până în prezent, sunt înscriși în lista operatorilor receptori un număr de 11 entități (organizații, asociații, fundații), ale căror date de identificare sunt disponibile pe site-ul MADR, la secțiunea Ind. Alimentară, Risipă alimentară. Link aici: https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/2019/2020/Lista-operatori-receptori–26.02.2020.pdf

Reamintim că România este semnatară a Acordului de la Paris încheiat la 12 decembrie 2015 prin care a confirmat alături de celelalte state membre UE, precum și de statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), angajamentul referitor la reducerea cu 50% a risipei de alimente până în anul 2030, prevăzută în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată în cadrul summit-ului ONU de la New York, în septembrie 2015.