Managerii cooperativelor agricole din U.N.C.S.V. au finalizat a II-a etapă din cadrul proiectului Erasmus

În perioada 12-18 martie 2023 a avut loc a II-a mobilitate fizică din cadrul proiectului Erasmus+ ”Bune practici de guvernanță în cadrul cooperativelor agricole – GGPAC”, proiect nr. 2021-1-RO01KA220-VET-000025577, la care au participat 40 de manageri de cooperative din România, Grecia, Estonia și Franța.

Activitatea de învățare, predare și training a fost găzduită de Rando Värnik și Taavi Kiisk, în cadrul Universității Estoniene de Științe ale Vieții EMU. Alături de cei doi, au fost prezenți și ceilalți 3 parteneri, din cele 3 țări menționate mai sus: Constantine Iliopoulos, Jean de BALATHIER și Florentin BERCU.

Sesiunile de învățare, predare și training au abordat următoarele tematici:

 • Principiile de bază ale cooperativelor de succes din Estonia;
 • Organizarea, guvernanța și gestionarea sustenabilă și durabilă a cooperativelor;
 • Managementul și strategiile financiare ale cooperativelor agricole;
 • Metode și instrumente pentru înțelegerea și rezolvarea provocărilor organizaționale cu care se confruntă cooperativele agricole;
 • Planificarea strategică într-o cooperativă: rolurile adunării generale, ale consiliului de administrație și ale conducerii;
 • Cum se măsoară performanța cooperativelor agricole;
 • Cum se finanțează, capitalizează și realizează strategiile în cadrul cooperativelor agricole;
 • Rentabilizarea producției de alimente din punct de vedere climatic cu ajutorul eAgronom;
 • Pasii care se parcurg la cooperativa Kevili anual pentru eficientizarea activitatii si realizarea investitiilor;
 • Finanțarea investitiilor colective ale cooperativelor agricole din Estonia;
 • Cum se evaluează și iau măsuri pentru eficientizarea activității cooperativelor agricole

Pentru a învăța și lucrurile practice din teren, cei 40 de manageri, au vizitat următoarele:

 • Cooperativa Agricola Laeva Põld

Membrii cooperatori lucrează aproximativ 24.000 de hectare de teren, din care o treime din această suprafață este folosită pentru agricultura ecologică. Cooperativa dispune de propriul uscător de cereale, a cărui capacitate de producție permite, pe lângă uscarea recoltei și prestarea de servicii pentru terți.

 • Terminalul de cereale al KEVILI și fabrica de prelucrare a fânului Golden Fields Factory OÜ

Cooperativa a fost înființată în anul 2005 si este formată din 144 de fermieri. Membrii cooperativei exploatează o suprafață de aproximativ 80.000 de ha.

Din activitatea desfășurată de membri prin cooperativă, suplimentar față de oprirea la sursă a costurilor pentru buna funcționare a cooperativei și a investițiilor deținute, se mai opresc cca. 120 euro/ha exploatat de membri, pentru investiții colective prin cooperativă.

În fiecare an, cooperativa vine in sprijinul membrilor si le planifică 12-14 sesiuni de formare.

Membrii cooperatori dețin la comun spații de depozitare și procesare, acestea fiind cele mai mari terminale de cereale din Estonia, înființate de fermieri. În afara de utilaje moderne si spatii de depozitare, membrii cooperatori au fost instruiți să cultive lucernă, construind în anul 2017 o fabrica de nutrețuri.

Moto-ul acestora este urmatorul: “Atâta timp cât satele estoniene sunt vii, pe masa estonienilor va fi mâncare.”

 • Ferma Kartul Simuna și cooperativa agricolă de cartofi TALUKARTUL

Cooperativa agricolă TALUKARTUL este cel mai mare producător de cartofi din Estonia, asigurand 25% din productia națională.

Recoltează aproximativ 3000 de tone de cartofi în fiecare toamnă, desfacerea fiind asigurată atât pe piata locală, dar și la export către destinații din Europa și nu numai.

 • Centrul de cercetare horticolă Polli unde mai mulți experți ne-au făcut o privire de ansamblu asupra pieței estoniene, a culturilor și oportunităților strategice de investiții din Estonia și colaborare pe diferite proiecte.

În ultima zi a mobilității, a avut loc conferința de încheiere cu tema „Relații de încredere în economie și societate: ce beneficii aduc cooperativele?”, unde reprezentanți ai unor organizații importante din Estonia, Danemarca și România, au vorbit despre:

 • Crearea unor relații de încredere;
 • Facilitarea dezvoltării cooperativelor agricole;
 • Impresiile tinerilor fermieri despre cooperative și așteptările lor.

U.N.C.S.V. prin acest proiect și-a propus să ajute managerii cooperativelor agricole membre, în activitatea lor, contribuind la promovarea practicilor de bună guvernare în cadrul cooperativelor agricole și la dezvoltarea competențelor, prin formarea managerilor și schimbul de practici noi și inovatoare, inclusiv abordări multidisciplinare.

Următoarea etapă a proiectului Erasmus+ se va desfășura timp de o săptămână, în perioada 26 noiembrie – 2 decembrie 2023, în Franța.

Împreună pentru viitor!

Echipa U.N.C.S.V.

* Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal  – UNCSV este o organizație profesională umbrelă a cooperativelor din sectorul vegetal înființată în 2017, care răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi din cele 51 de cooperative agricole. Aceasta reprezintă și apăra interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente,  pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.