Minuta intâlnirii Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020

În data de 4 februarie 2021 a fost organizată o întâlnire de lucru cu membrii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, având ca temă principală de discuție propunerea de modificare a PNDR 2014-2020 pentru perioada de tranziție 2021-2022.

În ceea ce privește distribuția bugetului suplimentar alocat actualului PNDR, domnul ministru Adrian Oros a făcut următoarele precizări: 

– o alocare importantă este destinată măsurilor de mediu și climă, respectiv păstrarea procentului de cheltuieli destinate acestor măsuri la același cu cel din PNDR-ul în vigoare. 
– măsurile de investiții: au fost suplimentate bugetele actualului PNDR pentru majoritatatea măsurilor care vizează investiții private, dar au fost avut în vedere și măsurile cu plăți forfetare și alte măsuri relativ noi în cadrul PNDR cum sunt sM 16.4 (Cooperare) sau sM 17.1 (Prime de asigurare)
– disponibilizarea de noi fonduri pentru sM 6.1 (tineri fermieri), sM 6.2 start-up-uri neagricole), sM 6.4.( investiții neagricole), M 14 (bunăstarea animalelor).

Principalele modificări propuse de MADR cu privire la defalcarea alocărilor: 

Submăsura 4.1.: 
-stabilirea unei componente distincte pentru investițiile în irigații la nivel de fermă , componentă importantă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.
-componentă distinctă destinată procesării la nivel de fermă
alocare distinctă pentru instalarea tinerilor fermieri în cadrul submăsurii 4.1. în scopul achiziției de utilaje

Submăsura 4.2.: 

– alocarea distinctă pentru investițiile noi în sectorul procesării soia/plantelor proteice pentru a acoperi astfel nevoia de proteine pentru hrana animalelor. 

Directorul general al AM PNDR a subliniat că bugetul total alocat României pentru perioada 2021- 2022 provine din două fonduri, FEADER și EURI. Pentru cei doi ani de tranziție, cumulat, România beneficiază de un buget de 2,84 mld Euro, din 2,15 mld Euro- FEADR și 692,1 mil. euro – EURI. La această alocare se adaugă contribuția națională, astfel încât se ajunge la o alocare publică totală de 3,26 mld. EURO.

Doamna Margaret Bateson-Missen a trecut în revistă modificările legislative adoptate pe parcursul anului trecut la nivel european, respectiv introducerea măsurii 21 în sprijinul fermierilor afectați de COVID-19. Reprezentanța DG AGRI a subliniat faptul că atât termenul pentru aprobarea cererilor depuse de beneficiari s-a prelungit (până la 30 iunie 2021) cât și termenul până la care Statele Membre pot transmite solicitările de plată către COM. Bugetul maxim care putea fi alocat acestei măsuri este de maxim 2% din bugetul FEADR aferent perioadei 2014-2020, dar MADR a alocat deja în anu 2020 aceste sume, în prezet nu mai există posibilitatea realocării de fonduri disponibile, chiar dacă au fost prelungite prevederile regulamentului european în ceea ce privește data limită a depunerii cererilor de plată și efectuării plăților.

Răspunzând întrebării doamnei Cristina Cionga, reprezentant APPR, cu privire la cât de restrictivă este definiția fondului mutual din perspectiva COM și dacă s-ar putea folosi în perioada următoare pentru a face tranziția către un sistem sustenabil de gestionare a riscurilor agricole, respectiv posibilitatea finanțării fondului național de asigurare a riscurilor catastrofice, dna Mihaela Luca a menționat că perioada de tranziție nu se poate finanța un fond care nu este fond mutual. Astfel, a precizat că este posibilă doar finanțarea a 3 submăsuri: subvenționarea asigurărilor, crearea și compensarea pierderilor prin fondurile mutuale și instrumente de partajare a riscurilor pentru pierderile de venit din alte cauze decât cele naturale, spre exemplu reducerea prețurilor pe piață.

Doamnna director general Rebega a precizat că MADR intenționează să relanseze în perioada următoare sM 9.1, urmând a propune o alocare în funcție de intențiile și solicitările grupurilor de producători.

Vă rugăm să regăsiți aici minuta integrală a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020.