Oficiul Fitosanitar Braşov a emis un buletin de avertizare pentru efectuarea tratamentului fitosanitar la cireş şi vişin

Buletinul de avertizare se  recomandă pentru efectuarea  tratamentului  fitosanitar la cireş şi vişin pentru  prevenirea şi combaterea bolilor: monilioze( Monilinia laxa şi fructigena), ciuruire( Stigmina carpophila) şi a dăunătorilor: musca cireşelor, viermele cireşelor(Rhagoletis cerasi), omizi defoliatoare (Euproctis chrysorrhoea ), minatoare, afide.

Tratamentul se realizează la scuturarea petalelor folosind unul din produsele sau amestecurile următoare:

FUNGICIDE:

Badge WG (3,9kg/ha)

Dithame Neotec 75 WG(0,20%)

Novozir MN80(0,20%)

Score 250 EC 0,02%(0,2l/ha)

Signum(0,5kg/ha)

INSECTICIDE:

Bactospeine DF(0,75-1,50kg/ha)

Calypso 480 SC  0,02 % (200ml/ha)

Fastac 10 EC       0,02%

Karate Zeon         0,015%

Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI