Perdelele forestiere au un rol important în agricultură

Specialiştii afirmă că perdelele forestiere au un rol important în agricultură:

  • Amplasate perpendicular pe direcția vântului dominant, au ca scop reducerea vitezei acestuia, spulberarea zăpezii și dezrădăcinării plantelor, protejând culturile agricole și creând un microclimat specific.
  • Prin modificarea unor factori climatici excesivi și aducerea lor pe cât posibil la parametrii normali, în intervalul dintre perdelele forestiere se creează condiții favorabile culturilor agricole, producția fiind mai ridicată cu 10-20% în anii medii și în anii cu ploi mai puțin abundente sporul de recoltă ajungând la 30-80% în anii extremi, secetoși sau excesiv de secetoși.