Prevenirea atacului de mană la cultura tomatelor

Mana la tomate produce o defoliere rapidă şi severă. În culturile netratate la timp, pierderile de recoltă pot să ajungă şi până la 50%.

Petele de pe frunze sunt la vârful sau marginea acestora, de formă mai mult sau mai puţin rotundă, iniţial verzi-gălbui, cu aspect umed, apoi cenuşii-brune, înconju­rate de o zonă îngustă decolorată. Pentru o identificare corectă, trebuie controlată şi faţa inferioară a frunzelor; dacă în dreptul petelor, spre marginea acestora, este un puf fin, albicios atunci e nevoie să se intervină rapid.

Pe tulpini, petele sunt mici, ovale, brune-cenuşii şi pot înconjura tulpina pe porţiuni mari (aproximativ 20 cm).

Fructele pot fi infectate de la formare până la începutul maturării. Petele au aspect uleios, verzi-măslinii și sunt cufundate în pulpă. Petele se extind şi cuprind porţiuni mari din fruct. Dacă pedunculul fructelor atacate putrezeşte, atunci acestea se desprind şi cad.

Elementele care înlesnesc atacul sunt temperaturile de 18-25°C, precipitaţiile dese, urmate de o perioadă cu atmosfera saturată în apă şi prezenţa picăturilor de apă pe frunze precum și aplicarea în exces a îngrăşămintelor pe bază de azot. În solarii diferenţele mari de tem­peratură dintre zi şi noapte favorizează atacul patogenului.

De la un an la altul patogenul rezistă în resturile de plante. Pentru tomatele din câmp, sursa de in­fecţie o reprezintă culturile de cartof ata­cate (la tomate, mana apare la 15-20 zile după semnalarea ei pe cartof).

Pentru acest tip de cultură este vitală respectarea rotaţiei şi practicarea unui asolament raţional. Pe vreme rece şi umedă, cultura se veri­fică de cel puţin 3 ori pe săp­tămână. Tratamentele chimice se aplică la avertizare sau preventiv. Este recomandat să se trateze în mod regulat, pentru a ocroti noile creşteri ale plantelor.

În solarii, se distrug resturile de plante și se dezinfectează termic sau chimic solul sau substratul nutritiv. Temperatura nu trebuie să scadă sub valoarea de 20°C. Cel puţin o dată pe săptămână, se realizează o verificare completă a stării fitosanitare. Plantele sau organele de plante atacate se elimină, iar fructele căzute pe sol se distrug.