Principiile şi regulile ce stau la baza elaborării programului de aplicare a erbicidelor!

Odată cu apariţia erbicidelor şi utilizarea lor pe scară largă nu trebuie să se minimalizeze rolul deosebit pe care îl au în combaterea buruienilor, metodele preventive, agrotehnice ş.a. De aceea este necesar să se vorbească despre combaterea integrată a buruienilor din cultură, în acest scop recurgându-se la toate măsurile.

În vederea folosirii cu maximă eficienţă a erbicidelor, este necesar să se elaboreze un “program” de combatere chimică a buruienilor. Acest lucru este absolut necesar întrucât se cunoaşte că nici un erbicid aplicat singur nu rezolvă în mod satisfăcător problema combaterii buruienilor dintr-o cultură. La elaborarea programului de aplicare al erbicidelor într-o unitate agricolă trebuie să se aibă în vedere următoarele principii şi reguli:

  • Stabilirea tipurilor de asolament şi a rotaţiei culturilor. Numai după ce s-a stabilit ce plante se cultivă, rotaţia acestora, suprafeţele ce revin fiecărei plante, se pot include în program erbicidele necesare. Odată cu acestea este necesară înfiinţarea unui registru pentru ţinerea evidenţei aplicării erbicidelor pe sole şi culturi.
  • Identificarea prin cartare a buruienilor predominante pe fiecare solă. Cunoscând ponderea principalelor specii de buruieni, se poate stabili şi se pot alege acele erbicide cu ajutorul cărora se realizează o combatere maximă a buruienilor.
  • Stabilirea dozelor optime pentru fiecare erbicid în cazul când este aplicat singur şi în cazul când este asociat cu alte erbicide. Pentru stabilirea dozelor optime şi a rapoartelor dintre erbicide în cazul aplicării asociate, trebuie să se cunoască bine recomandările institutelor de cercetări şi ale companiilor producătoare.
  • La alegerea erbicidelor este necesar să se ţină seama şi de baza tehnico- materială de care dispune unitatea deoarece unele erbicide se pot aplica atât cu aparatură terestră, cât şi cu mijloace avio în timp ce alte erbicide (în special cele volatile) se pot administra numai cu maşini terestre.
  • După stabilirea sortimentului de erbicide precum şi a dozelor de aplicare a acestora, se va calcula necesarul (în kg sau litri) pentru fiecare erbicid în parte şi se va întocmi planul de aprovizionare în funcţie de epoca de aplicare a fiecărui erbicid. În afara regulilor de bază enunţate mai sus, pentru reuşita tratamentului este necesară şi respectarea unor cerinţe tehnice şi anume: păstrarea şi conservarea erbicidelor în bune condiţii, pregătirea solului destinat aplicării erbicidelor (mărunţirea şi nivelarea terenului), respectarea vitezei de lucru în tot timpul acţiunii de mineralizare a erbicidelor precum şi jalonarea corectă a terenului. De asemenea, în zonele cu terenuri supuse fenomenelor de eroziune, pe solurile nisipoase, pe cele cu apă freatică la adâncime, pe terenurile irigate unde se cultivă mari suprafeţe de cereale şi plante tehnice, aplicarea erbicidelor trebuie să se facă cu multă atenţie pentru a reduce la maxim efectul poluării.