Proiect de Ordin pentru instituirea bazei de date națională privind constituirea unei liste a materialului de reproducere a plantelor ecologic

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a postat în secțiunea Transparență Decizională un proiect de Ordin pentru instituirea bazei de date națională privind constituirea unei liste a materialului de reproducere a plantelor ecologic și în conversie și/sau cartofi de sămânță, a animalelor și păsărilor ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologică, destinat comerțului.

Prin acest proiect se reglementează următoarele:

  • condițiile care trebuie îndeplinite de către furnizori pentru a fi introduși în baza de date națională;
  • documentele pe care furnizorii materialului de reproducere a plantelor ecologic și în conversie și/sau cartofi de sămânță, a animalelor și păsărilor ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologice, trebuie să le depună la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București;
  • responsabilitățile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București;
  • informații privind actualizarea datelor în baza de date națională.

Ordinul va crea cadrul legal necesar pentru instituirea bazei de date națională privind constituirea unei liste a materialului de reproducere a plantelor ecologic și în conversie și /sau cartofi de sămânță, a animalelor și păsărilor ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologică, destinat comerțului, conform reglementărilor europene (prevederile art. 26 alin. (1) – (5) și art. 53 alin. (6) lit. a)  din  Regulamentul (UE) 2018/848).

Mai multe detalii regăsiți accesând link-ul: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8021-proiect-ordin-baza-date-material-reproducere-ecologic.html