Rata variabilă de aplicare a îngrășămintelor

Tehnologiile cu rate variabile de aplicare a inputurilor implică aplicarea inputurilor exact la doza, momentul și locația care trebuie. Prin intermediul acestor tehnologii se reduce risipa, se previne poluarea mediului și se obțin randamente sporite la unitatea de suprafață. Astfel de tehnologii se utilizează în mod obișnuit la lucrările de fertilizare.

Utilizarea tehnologiilor cu rate variabile de aplicare a îngrășămintelor necesită utilizarea de sisteme GPS, mașini agricole, utilaje și echipamente performante, echipamente electronice și software specializat. În aplicarea acestei tehnologii inovative, este important și tipul de fertilizant care se utilizează, și anume aplicarea unor produse cu eliberare treptată și / sau controlată.

Controlul eliberării substanței active din ȋngrăşăminte se referă, ȋn general, la azot, care este elementul nutritiv cu cea mai rapidă solubilizare și cea mai intensă mobilitate în sol. Eliberarea azotului din ȋngrăşăminte poate fi: eliberare treptată, atunci când azotul se eliberează printr-o peliculă de diferite tipuri, pe o anumită durată de timp, ȋn funcţie de grosimea și permeabilitatea acesteia, de temperatură, umiditate, pH şi eliberare controlată, atunci când mecanismele de eliberare a azotului sunt reglate prin intermediul enzimelor, bacteriilor sau produselor sintetizate care influenţează activitatea microbiologică şi enzimatică.

Avantajele îngrășămintelor cu eliberare treptată sau controlată constau în următoarele:

  • azotul este disponibil imediat după aplicarea îngrășământului, dar ȋn cantitate redusă, ȋn concordanţă cu nevoile plantei de cultură,
  • prin eliberarea sau cedarea treptată a azotului se ponderează sau se diminuează activitatea bacteriilor nitrificatoare, ceea ce determină reducerea pierderilor de azot prin spălare (levigare) și evaporare,
  • se diminuează până la dispariţie fenomenele de antagonism cu alte elemente nutritive (K, B, Ca, Cu) specifice excesului de azot,
  • se asigură nutriția echilibrată cu azot a plantelor de cultură, implicit cu celelalte elemente nutritive, pe o perioadă mai lungă de timp.

Utilizarea îngrășămintelor cu eliberare treptată sau controlată face să se reducă numărul de aplicări a îngrășămintelor cu azot, la unele culturi o singură aplicare fiind suficientă. De asemenea, dozele aplicate pot fi mai mici comparativ cu cele clasice pentru obținerea aceluiași efect, ceea ce în final duce la obținerea de către fermier a unui profit mai mare.